Vores vision er at give vores kunder et rigere liv

Denne vision indebærer et ansvar for at bevare og udvikle værdi for vores kunder, men også for samfundet som helhed.

Dine præferencer – din portefølje

Alle investeringer påvirker miljøet. Det gælder, uanset om du investerer direkte i virksomheder, via indeksfonde eller vælger aktiv forvaltning. Vores primære tilgang er transaktionel, hvilket betyder, at vi gennem vores investeringer påvirker virksomheder til at foretage ændringer i stedet for ikke at tage stilling til dem.

Vores kunder har forskellige præferencer og vores opgave som rådgivere er, at levere tjenester der er i tråd med deres behov. Derfor anbefaler vi disse investeringer til kunder der ønsker at investere mere i virksomheder med fremtidsorienterede løsninger.

Formues mål og initiativer

  • Overvåge og løbende rapportere vores fremskridt mod FN’s bæredygtighedsmål.
  • Tilbyde CO2-venlige løsninger til kunder der ønsker dem.

Vi vil nå vores mål ved at investere i omstillingen

Formue investerer i grøn omstilling for at nå vores egne og FN's bæredygtighedsmål. Det betyder, at vores kunders investeringer bidrager til den grønne omstilling ved at påvirke de forvaltere, vi investerer i. Sådan udvælger vi fonde og påvirker forvalterne:

icon

Univers

Med udgangspunkt i verdens >10.000 forvaltere, udvælger vi de dygtigste, aktive kapitalforvaltere. Disse forvaltere har de bedste forudsætninger for at opstille gode, bæredygtige kriterier, når de træffer deres investeringsvalg. De har friheden til at undgå investeringer, der ikke opfylder deres kriterier, og følge op på de virksomheder, de investerer i, på en god måde.
icon

Udvælgelse

Når vi udvælger forvaltere, gennemfører vi analyser og interviews. Vi ser på, om ESG og om bæredygtighed er integreret i forvalternes egne investeringsprocesser. Hvordan bæredygtighed integreres, følges op og rapporteres. En af de faktorer, der vurderes, er, om forvalteren påtager sig eksterne forpligtelser gennem medlemskab af relevante fora. Forvaltere, der kan foretage investeringer, som regelmæssigt overtræder FN's normer og konventioner, udelukkes.
icon

Evaluering

Vi overvåger nøje de forvaltere, der har opnået vores tillid, for at sikre, at de følger op på deres løfter og videreudvikler deres arbejde med ESG. Vi beder bl.a. om, at forvalterne går i dialog med porteføljeselskaberne om implementeringen af passende overgangsplaner. Vi måler regelmæssigt resultaterne af vores ESG-arbejde.
Vi skræddersyr porteføljen til dine præferencer

 

1. For dem, der ønsker at fremskynde det grønne skifte ved at investere i virksomheder, der udvikler nye løsninger.

De fleste investeringsporteføljer indeholder virksomheder, der hjælper med at løse udfordringerne, for eksempel udbydere af vedvarende energi, producenter af elbiler eller aktører inden for kulstofopsamling. Men blandt verdens virksomheder udgør disse kun en lille del. For kunder, der ønsker at øge deres eksponering over for denne type virksomheder, kan vi anbefale udvalgte fonde, der aktivt investerer i klimaløsninger inden for områder som ren energi, energieffektivitet, vandrensning og bæredygtigt landbrug.

Det er vigtigt at huske på, at denne type impact fund ikke bør udgøre en for stor del af den samlede portefølje, da det er specialiserede investeringer, som koncentrerer risikoen i nogle få brancher.

Eksempler på områder at investere i:
icon

Rent vand
Løsninger, der renser vand og hjælper med at bekæmpe knaphed på rent vand

icon

Energibesparende tiltag
Løsninger, der reducerer energiforbruget.

icon

Transport med lav udledning
Transportløsninger, der reducerer udledningen

icon

Cirkulære løsninger
Løsninger, der hjælper med at reducere affald og øge genbrug

 

2. For dem, der ikke ønsker at eje virksomheder, der er involveret i kontroversielle industrier eller forbundet med høje udledninger.

For kunder, der ønsker en portefølje med lavere klimaudledning i dag, kan vi sammensætte en portefølje, der udelukker virksomheder og brancher med høj udledning. Det kan være kul og fossile brændstoffer eller andre sektorer med høje udledninger inden for industri eller transport.

Det er vigtigt at huske, at udelukkelse ikke får noget til at forsvinde. Mange brancher må have og har brug for en plan for at tilpasse sig.

Formue anerkender, at vores virksomhedsaktiviteter påvirker miljøet, og vi har derfor forpligtet os til at bidrage til FN’s mål for bæredygtig udvikling og sat et ambitiøst mål om at reducere vores fodaftryk.

Kontakt os