Uafhængighed

icon

Lige siden vi startede, har vi haft et klart og overordnet mål for vores virksomhed: at kundernes interesser altid kommer først. Denne ambition danner grundlag for alt, vi gør, og for hvordan vi arbejder og definerer kulturen i virksomheden. Hvordan opfylder vi kravene til uafhængighed?

Forskellen mellem uafhængige og ikke-uafhængige rådgivere

En investeringsrådgiver skal i god tid, inden der ydes investeringsrådgivning, oplyse kunden om:

  • Om investeringsrådgivningen ydes på et uafhængigt eller ikke-uafhængigt grundlag, og forklare hvorfor
  • Rådgivningen er baseret på en bred eller mere begrænset analyse af forskellige typer finansielle instrumenter
  • Om rådgivningen er begrænset til finansielle instrumenter, der udstedes eller leveres af andre, der har tætte forbindelser til virksomheden, eller andre juridiske eller økonomiske forhold
  • Om virksomheden foretager en periodisk vurdering af egnetheden af de finansielle instrumenter, der anbefales til kunden
image

Uafhængighed er essentielt i alt, hvad vi foretager os

icon

Vores rådgivning

Værdien af en uafhængig formueforvalter betyder at have nogen, der ser tingene udefra og hjælper med at implementere løsninger, der er skræddersyet til dine behov og dit livsforløb.

icon

De investeringer, vi anbefaler

En investeringskoncept uden egne produkter eller ejere, der påvirker, hvordan porteføljer sammensættes, og produkter vælges.

icon

Vores honorarer

Vi tager kun betalt for det udførte arbejde og har ingen andre interesser, der påvirker hensynet til dit bedste.

icon

Vores tjenester

Vi lægger al vores energi i at levere den bedste formueforvaltning og alt, hvad der følger med denne opgave. Vi har derfor ikke forretningsområder, der kommer i konkurrence eller i konflikt med dine interesser.

Formue – en uafhængig aktør

Rådgivningsprocessen

Vores rådgivning starter altid med, at vi udarbejder din formueplan i samarbejde med dig. Formålet med processen er, at du får ejerskab over din situation, dine mål og præferencer samt en strategi, der sørger for, at du når dine mål. Det indebærer også en skattemæssig og juridisk gennemgang foretaget af Formues jurister. Et investeringsudvalg gennemgår din formueplanen og kommer med input til den ansvarlige formueforvalter under processen. Vi er i altid løbende i dialog med vores kunder. Og en gang om året foretager vi en dybere gennemgang sammen for at finde ud af, om der er sket ting, der ændrer forudsætningerne for den eksisterende formueplan.

Forvaltning af portefølje

Formueforvaltningen er baseret på en bred analyse af globale investeringer på pengemarkedet og i obligationer, aktier og alternative investeringer. Formue har en dedikeret investeringsafdeling med 20 medarbejdere, der udelukkende fokuserer på spørgsmål relateret til allokering af kapital samt udvælgelse og opfølgning af forvaltere. På baggrund af en bred palet af investeringer udarbejder vi anbefalede porteføljesammensætninger og konkrete valg af forvaltere. Investeringsafdelingen samarbejder med vores formueforvaltere for at sikre, at forvaltningen passer bedst muligt til dine behov.

Åben og transparent model for honorarer

Formue har kun én opdragsgiver– dig – og vi tager os udelukkende betalt direkte fra dig og for den opgave, vi udfører. Alle provisioner, der opnås i vores forhandlinger med fondsudbyderne, går ubeskåret til dig. Du vil derfor automatisk opnå forbedrede vilkår i takt med, at den kapital, som Formue har under forvaltning, øges. Det skyldes, at den enkelte fondsforvalters volumen har stor betydning for de forhold, der opnås.

Forholdet til tætte forbindelser

Formue har ingen egne produkter. Der er heller ingen tætte forbindelser, der påvirker virksomhedens anbefalinger af produkter, ej heller juridiske eller finansielle aftaler.

Hvad betyder Formues uafhængighed for dig?

Som kunde hos Formue kan du være sikker på, at rådgivningen er i din interesse, og at den har til formål at opfylde dine behov og målsætninger. Formue har ingen tætte forbindelser eller økonomiske incitamenter, der påvirker den rådgivning, du modtager som kunde.

At være en aktør, der tilbyder omfattende rådgivning, er en stor opgave, der kræver erfaring og dyb faglig ekspertise. Som kunde hos Formue skal du vide, at vi har ressourcer til at sikre den bedste rådgivning. I de fleste tilfælde vil en gruppe eksperter og specialister være involveret fra forskellige discipliner: finansiel planlægning, investeringsanalyse, allokering/markedsudsigter, juridiske og skattemæssige vurderinger, regnskab, bankvurderinger og emner relateret til pension og forsikring.

For at nå dine mål er det vigtigt at udvikle en god strategi. Det næste skridt vil være at implementere en portefølje med passende investeringsløsninger. Som kunde hos Formue kan du være sikker på, at vi har de nødvendige ressourcer til at løse denne opgave med blik for alle tilgængelige aktivklasser og med et globalt aftryk.

Formue er en virksomhed, der både er stor, men vægter nærhed til kunden højt. Vi er store nok til at have den nødvendige ekspertise og til at kunne tilbyde attraktive investeringer. Og vi er tilstrækkelig nærværende til at sætte os ind i din situation og være din rådgiver og sparringspartner til det lange perspektiv.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

For at hjælpe dig bedst muligt har vi brug for at vide mere om dig og dine planer.

Kontakt os