Klagebehandling

Klagebehandling

Kundeklager kan sendes til compliance@formue.no, eller Formue Norge AS, Compliance & Risk, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo, Norge. Ønsker du hjælp til at formulere en skriftlig klage, kan du kontakte os på +47 24 12 44 00.

Compliance & Risk afdelingen er ansvarlig for håndtering af skriftlige kundeklager hos Formue Norge AS. Kunder, der ikke er tilfredse med de leverede tjenester, opfordres til at kontakte os hurtigst muligt. Vi anbefaler, at sagen i første omgang tages op med den afdeling eller rådgiver, der har leveret ydelsen. Oplever du stadig utilfredshed, kan du sende en skriftlig klage til Compliance & Risk.

Kunder vil modtage skriftlig bekræftelse på, at klagen er modtaget, og at sagen vil blive undersøgt. En skriftlig redegørelse for den afgørelse, der er truffet i sagen, vil herefter blive sendt til kunden, når den er behandlet. Eventuelle yderligere klager vil blive behandlet ved de almindelige domstole.