Cookies og Information om behandling af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger, cookies og GDPR

Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentation samt telefonoptagelser. Denne privatlivspolitik gælder for dine data indsamlet af Formue Danmark, uanset om det er via hjemmesider eller på anden måde. Formue Danmark og de tilknyttede selskaber omtales herefter som “Formue”, og hvor denne privatlivspolitik henviser til “vi”, “vores” eller “os”, skal dette betyde enhver af Formue-virksomhederne i Danmark. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik, kan du altid kontakte os på adresseoplysningerne nedenfor.

Virksomhedens fulde navn og kontaktoplysninger:

Formue Danmark, filial af Formue Norge AS, Norge
CVR-nr.: 43742981
E-post: michael.stern.madsen@formue.dk
Tlf: +45 408 510 50
Postadresse: Amaliegade 27, 1. 1256 København K

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 17.01.2023.

Fra dig i forbindelse med tilmeldinger og bestillinger

Vi modtager kontaktoplysninger fra dig, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller et af vores arrangementer.

Fra dig i forbindelse med rådgivning, serviceleverancer og kommunikation

Formue indsamler og behandler personoplysninger fra dig for at kunne foretage en egnethedsvurdering i henhold til værdipapirhandelsloven, og at kunne yde investeringsrådgivning og andre ydelser.

Omfattende investeringsrådgivning kræver, at der blandt andet indhentes oplysninger om dine økonomiske forhold, personlige forhold, investeringsmål, din økonomiske situation og risikovillighed.

Al løbende kommunikation med dig, herunder e-mail, mødereferater og andre notater, vil blive gemt. Denne opbevaring er nødvendig i overensstemmelse med værdipapirreglerne og sikrer, at eventuelle opsigelser i din situation eller vedtagne foranstaltninger er dokumenteret.

Du har mulighed for at give os besked, hvis der er oplysninger i mødereferatet, som du ikke ønsker gemt.

De indsamlede oplysninger vil blive opsummeret i din personlige formueplan, som vil være tilgængelig på din personlige side.

Fra dig i forbindelse med brug af Formue-appen

Vi modtager personlige data fra dig, når du bruger Formue-appen. Appen er tilgængelig til download for offentligheden og vil fremkomme i en demoversion for brugere, der ikke har et kundeforhold til Formue.

For at bruge Formue-appen skal du give adgang til nogle af funktionerne og oplysningerne på din telefon. Nedenfor kan du se, hvilke tilladelser der kræves for at bruge appen:

  • Netværksforbindelser – bruges til at kontrollere, om enheden er forbundet til internettet
  • Adgang til lagerenhed – for at downloade PDF-dokumenter

Følgende tillatelser kan gis (og tilbakekalles) ved bruk av appen:

  • Face ID (ansigtsgenkendelse) – bruges til login
  • Touch ID (fingeraftryk) – bruges til login
  • Notifikationer – bruges til at modtage push-notifikationer

Formue indsamler oplysninger om brug af app’en for at sikre god funktionalitet og driftssikkerhed. Der indsamles oplysninger om styresystem, telefonmodel og dine aktiviteter i Formue-appen.

Fra dig i forbindelse med brug af kundeportal

Vi modtager persondata fra dig, når du bruger kundeportalen. Oplysningerne indhentes for at udføre aktiv fejlsøgning med brugere af eventuelle fejl ved login eller mangler i funktionalitet. Oplysningerne indsamles yderligere for at videreudvikle funktionaliteten i kundeportalen og tilpasse indholdet til individuelle præferencer.

Vi indsamler oplysninger om operativsystem, browser, IP-adresse, besøgte sider og tidspunkt for login.

Via cookies

Cookies er små tekstfiler, der kan bruges af websteder for at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Ifølge gældende regler kan vi gemme cookies på enheden, hvis de er strengt nødvendige for driften af denne side. For alle andre typer cookies har vi brug for din tilladelse.

Forudsat at du har givet samtykke til dette, vil de oplysninger, der indsamles af cookies på vores hjemmeside, blive gemt i vores kunderegistrering. Dette gøres for at kunne tilbyde dig relevant og tilpasset information.

Forudsat at du har givet samtykke til dette, vil de oplysninger, der indsamles af cookies på vores hjemmeside, blive gemt i vores kunderegistrering. Dette gøres for at kunne tilbyde dig relevant og tilpasset information.

Fra andre kilder

For at sikre god kvalitet af kundedata og overholde lovkrav kan Formue supplere oplysninger indhentet fra dig med oplysninger fra private eller offentlige registre.

Investeringsrådgivning

Vi bruger persondata til at kunne yde investeringsrådgivning, samt til at foretage en egnethedsvurdering forud for dette. Pligten til at kunne dokumentere handler og rådgivning følger af den danske lov om kapitalmarked og om finansielle ydelser.

Kundeadministration

Vi behandler personoplysninger til kundeadministration for at kunne opfylde vores aftale med dig. Det involverer afsendelse af fakturaer, udførelse af betalingstransaktioner, besvarelse af henvendelser og styring af dit kundeforhold.

Analyse

Som led i at forbedre serviceleverancen kan Formue bruge personlige data til analyseformål. En sådan behandling er begrundet i vores legitime interesse i at give dig gode tjenester.

Kundeopfølgning og markedsføring

Vi behandler persondata til kundeopfølgning og markedsføring, ligesom vi deler indsigt i aktuelle emner, når vi mener, at vi har noget brugbart for modtageren. Dette er baseret på vores legitime interesse i at tilbyde relevante tilbud til vores kunder.

Hvis du abonnerer på et af vores nyhedsbreve, et af vores arrangementer, bestiller Formue-magasinet eller bruger Formue-appen, tilføjer vi dig som abonnent til vores kontaktlister.

Du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge linket i bunden af den seneste e-mail eller sms, du har modtaget, eller give os besked på kommunikation@formue.no. Vi vil derefter straks fjerne dig fra ønskede kontaktlister.

Udover markedsføring til den e-mailadresse eller telefonnummer, som du har registreret hos os, ønsker vi også at sende relevante tilbud til vores brugere på sociale medier. Vi bruger derfor en segmenteringstjeneste, der gør det muligt at nå brugernes profiler på sociale medier som Meta, Linkedin og Google. Vi vil kun bruge kontaktoplysninger og demografiske oplysninger. Ingen følsomme oplysninger vil blive brugt til dette formål. De oplysninger, som segmenteringstjenesten er baseret på, er pseudo-anonymiserede, før de deles med en tredjepart. Det betyder, at oplysningerne vil blive anonymiseret, og ingen personlige oplysninger om vores brugere vil være synlige for tredjeparter.

IT-administration

Formue benytter eksterne it-leverandører til at behandle eller opbevare persondata. Behandling og opbevaring af personoplysninger vil primært foregå inden for EØS-området, men om nødvendigt kan det også ske udenfor.

I givet fald vil vi dog sikre, at behandlingen kun sker, hvis de passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Hvis data overføres til et land uden for EU/EØS, og hvis det pågældende land ikke er godkendt af Europa-Kommissionen til at yde tilstrækkelig beskyttelse (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/ data -protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_da), vil vores overførsler være baseret på standard kontraktklausuler, der også er godkendt af Europa-Kommissionen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Formue modtager leverancer fra virksomheder inden for koncernen. Behandling af personoplysninger kan foretages i moderselskabet Formue AS eller associerede datterselskaber (oversigt tilgængelig her).

For at behandle personoplysninger skal der var et lovligt grundlag i EU’s databeskyttelsesforordning artikel 6, stk. 1.

Det retlige grundlag for behandling af almindelige oplysninger om kunder vil for en stor del være databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, dvs. at det sker på grundlag af samtykke.
Det retslige grundlag vil også være
• Artikel 6, stk. 1, litra b, når behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt med den registrerede eller med henblik på at fortage foranstaltninger for at indgå en sådan kontrakt.
• Artikel 6, stk. 1, litra c, når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.
• Artikel 6, stk. 1, litra f, når behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse
Hvis der skal behandles følsomme opplysninger (helbredsmæssige forhold eller oplysninger om race eller etnisk oprindelige, eller politisk overbevisning), skal der ydermere være et lovligt grundlag i artikel 9 – herefter kan behandling ske, hvis det er nødvendigt for at afdække, forfølge eller forsvare et retskrav.

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordning har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til vores behandlinger og dataoverførsler, kan du altid kontakte os på:

Formue Danmark
E-post: michael.stern.madsen@formue.dk
Tlf: +45 408 510 50
Postadresse: Amaliegade 27, 1. 1256 København K

I det omfang vores behandling af dine oplysninger er baseret på samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi ophører med at behandle dine data i forbindelse med den pågældende behandling. En tilbagetrækning vil dog ikke påvirke nogen behandling baseret på samtykket før din tilbagetrækning og vil heller ikke påvirke behandling udført på noget andet lovligt grundlag.

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig og nogle yderligere oplysninger, og du har ret til at få rettet eventuelle urigtige oplysninger om dig.

I helt særlige tilfælde kan du også bede om at få slettet oplysninger om dig inden den frist, der er fastsat i Formues politik for rettidig sletning af data.

Du kan endvidere i visse tilfælde anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi (bortset fra opbevaring) kun behandle de pågældende oplysninger med dit samtykke eller med det formål at fastslå, påberåbe sig eller forsvare et retskrav eller for at beskytte en person eller vitale offentlige interesser.

Fordi vi behandler dine data til dels på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, (legitime interesser), kan du i visse tilfælde også gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis du finder, at dine interesser i ikke at få dine data behandlet overstiger vores legitime interesser i at behandle dine data.

Endelig har du ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk.

Medarbejdere og tillidsrepræsentanter i Formue er forpligtet til at opretholde tavshedspligt vedrørende de oplysninger, de modtager i forbindelse med kundeforholdet eller etableringen af et sådant.

Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, der er offentligt tilgængelige, oplysninger, der skal gives til domstolene eller offentlige myndigheder, og oplysninger, der åbenbart ikke er af fortrolig karakter.

Bemærk venligst, at Formue laver lydoptagelser af alle samtaler med Wealth Managers, hvilket inkluderer mobiltelefoner og lydloggen fra Teams møder. Virksomheden opbevarer også SMS-kommunikation med Wealth Managers. Dette udføres som følge af lovkrav, der gælder for værdipapirselskaber i Norge. Optagelserne og SMS’erne gemmes i minimum fem år af hensyn til vores journalføringsforpligtelser i medfør af MiFID II-reguleringen og Markedsmisbrugsforordningen, jf. også databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Derudover optager og gemmer vi telefonsamtaler, til brug for dokumentation for, hvad der er sagt, sket og aftalt under samtalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Samtaler kan gennemgås til kontrolformål af Compliance & Risk-afdelingen i Formue eller den person, Formue udpeger til at varetage denne funktion. Formue kan blive pålagt at udlevere lydoptagelser og eller anden dokumentation vedrørende andre kommunikationskanaler til danske offentlige myndigheder og andre, der måtte kræve dette i henhold til lovgivningen.

Som kunde eller potentiel kunde hos Formue skal vi sende dig nogle oplysninger. Andre oplysninger fra os er valgfrie, om du ønsker at modtage dem eller ej. Det er for eksempel nyhedsbreve, informationer fra kunstafdelingen eller andre ting, der ikke er nødvendige for at udføre vores opgave.

Ved at bruge Formue-appen, kundenetværket eller ved at blive kunde hos os, modtager du vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge linket i bunden af ​​den seneste mail eller sms, du har modtaget, eller give os besked på service@formue.dk. Vi vil derefter straks fjerne dig fra kontaktlisten.

Formue opbevarer persondata om kunder, så længe kundeforholdet varer.
Ved kontraktforholdets ophør opbevares oplysninger om rådgivning, transaktionsoplysninger og aftaledokumenter i ti år efter, at det sidste produkt, som Formue rådgivet om, er ophørt. Herefter vil personoplysningerne blive slettet eller anonymiseret.

Øvrige kundeoplysninger slettes to år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Markedsføringsoplysninger, herunder eventuelle kundeprofiler, slettes hurtigst muligt efter kundeforholdets ophør og senest inden for tre måneder.

Ved kundeetablering indsamler vi personoplysninger både fra de potentielle kunder og andre. Skulle processen ende med, at du ikke bliver kunde, slettes disse oplysninger løbende og senest inden for 1 år.

Vi gemmer brug af Formueapp og kundenetværk også for dem, der ikke er kunder. Vi beholder disse data, så længe appen er i brug. Inaktive brugere, der ikke har andre processer eller kunderelationer med os, slettes løbende.

Kontakt os