Scan Her Wealth

Et detaljeret indblik i skandinaviske formuende kvinders tanker om bæredygtighed

Højdepunkter fra rapporten

Interesse for mine investeringers klimaaftryk
Hvor har jeg det største klimaaftryk?
Interesse for bæredygtighedsrådgivning

Hvor stor interesse har du i dine investeringers klimaaftryk?

18 %

Meget stor interesse

44 %

Ret stor interesse

23 %

Ikke så stor interesse

11 %

Ikke interesseret

formue

Hvilke af følgende områder, mener du, udgør den største klimabelastning i dag?

Med al medieopmærksomheden på klimavenlige valg i hverdagen er det naturligt, at knap 40 % af kvinderne i vores undersøgelse mener, at de efterlader det største aftryk med det liv, de lever. Men vores samlede miljøbelastning udgøres af mere end vores private valg i hverdagen. Det omfatter også fodaftrykket fra den virksomhed, vi måtte drive, og fra vores investeringer.

Download rapport
formue

Inden for hvilke af følgende områder er du interesseret i at modtage rådgivning om bæredygtighed?

Vi spurgte kvinderne i vores undersøgelse, hvor de har brug for rådgivning om bæredygtighed: deres privatliv, deres investeringer eller den virksomhed, de ejer. De svar, vi modtog, viser, at selvom kvinderne er optaget af at træffe bæredygtige valg, mangler der god information og struktureret rådgivning. På spørgsmålet om, hvorvidt de har drøftet bæredygtighed i forbindelse med investeringer med deres rådgiver, svarer over end halvdelen nej.

Download rapport

Skandinaviske formuende kvinders syn på bæredygtighed

I samarbejde med Kantar Sifo Prospera har vi stillet over 450 formuende kvinder i Norge, Sverige og Danmark forskellige spørgsmål om bæredygtighed. Formålet med undersøgelsen har været at få et større indblik i, hvad kvinder tænker om bæredygtighed, når det gælder investeringer, livsstil og de selskaber, de ejer. Svarene varierer og viser både ligheder og forskelle mellem de forskellige lande.

image

48 % angiver, at formuen er selvskabt

Formuende kvinder spreder ringe i vandet

Væksten i andelen af formuende kvinder repræsenterer måske en af de vigtigste økonomiske forandringer i fremtiden. I fremtiden vil enorme værdier blive kontrolleret af kvinder. Det, de ønsker at opnå med deres kapital, vil påvirke finanssektoren, kapitalstrømmene og den grønne omstilling, vi står over for.

Download rapport

Bæredygtigt ejerskab

Som vi ved, kontrollerer kvinder en stor del af verdens midler, uanset om de er selvskabte eller arvede. De handlinger, vi udfører individuelt og i fællesskab, vil påvirke, hvilken verden fremtidige generationer vil opleve. Ved at spørge kvinder, hvad de er mest bekymrede for, og identificere, hvad de behøver for at udføre deres ambitioner om at forbedre verden, gør Formue et vigtigt arbejde for at sikre en bæredygtig fremtid for familier, virksomheder og Jorden.

Patricia Angus er tilknyttet professor og administrerende direktør for Global Family Enterprise Program og fakultetsdirektør for Enterprising Families Executive Education ved Columbia University’s Graduate School of Business. Som en anerkendt ekspert på området har hun juridisk og strategisk rådgivning til globale familier og familievirksomheder i over tre årtier. Hun er en produktiv forfatter og administrerende direktør i Angus Advisory Group LLC.

formue

Download rapport

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy.
Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Kontakt os