Vigtige juridiske dokumenter

Vi hjælper dig med at få styr på de juridiske dokumenter, som angår din formue.

Disse juridiske dokumenter er særligt vigtige

Testamente

Fremtidsfuldmagt

Ægtepagt

Samejeoverenskomst

Derfor bør du have et testamente

Et testamente handler om meget mere end fordeling af arven i kroner og ører. Vidste du at uden et testamente, skal dine arvinger langt hen ad vejen selv blive enige om, hvem der skal arve hvad? Med et testamente kan du bestemme, hvem der for eksempel skal arve sommerhuset, og hvad der skal ske med din virksomhed. Et testamente er dermed med til at forebygge konflikter mellem arvingerne, og give dig ro i sindet. Her er nogle af de vigtigste årsager til at oprette testamente:

 • Du kan fravige arvelovens bestemmelser, og f.eks. bedre sikre din ægtefælle, eller sikre arveret til din samlever
 • Du kan fordele arven imellem dine arvinger, og herunder ligestille børn og eventuelle særbørn
 • Du kan træffe bestemmelse om fordeling af bestemte aktiver
 • Du kan gøre arven til særeje, så dine arvinger ikke skal dele arven i tilfælde af skilsmisse
 • Du kan spare arveafgift, særligt hvis arvingerne er andre end din ægtefælle og dine børn
Kontakt os
formue

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal råde på dine vegne, hvis du en dag bliver ude af stand til at handle som følge af en ulykke, sygdom o.l. Uden en fuldmagt vil Familieretshuset udpege en værge for dig. Værgen vil være under tilsyn fra Familieretshuet, og være underlagt en række begrænsninger i forhold til sin råden. Her er nogle af de vigtigste grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt:

 • Du bestemmer selv hvem der skal tage beslutninger på dine vegne
 • Du kan i højere grad selv bestemme, hvordan dine aktiver skal forvaltes. Med et værgemål vil der være flere begrænsninger i forhold til f.eks. fast ejendom og forvaltningen af dine investeringer
 • Du kan tilrettelægge fuldmagten efter dine egne ønsker, og herunder bestemme omfanget fuldmagten
formue

Har du styr på alt omkring din formue?

Det første skridt mod at skabe en god formueplan er at kortlægge de områder, du har brug for at tage fat på. Vi starter altid vores rådgivning med at lære dig og din nuværende situation at kende. Ved at tage vores quiz får vi et indblik i dine behov, og hvordan vi kan hjælpe dig med at få bedre overblik. Har du styr på alt det, der bør indgå i en god formueplan?

image

Ejeraftale

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold imellem ejerne af en virksomhed. Ejeraftalen regulerer typisk spørgsmål om virksomhedens drift, fordeling af overskud, bestemmelser om forkøbsret mv. Uden en ejeraftale kan der lettere opstå uenigheder mellem ejerne, som kan være vanskelige at løse. Her er nogle af de vigtigste årsager til at du bør oprette en ejeraftale:

 • En ejeraftale skaber klare retningslinjer og forebygger konflikter imellem ejerne
 • Du kan regulere, hvem der skal være fremtidige ejere – skal det f.eks. være næste generation? Skal ægtefællen være medejer i tilfælde af ejerens død?
 • Hvad skal der ske i tilfælde af skilsmisse? I en ejeraftale indsættes ofte en bestemmelse om, at ejerandelene er skilsmissesæreje for de pågældende ejere
 • I en ejeraftale reguleres endvidere ret til udbytte
formue

Ægtepagt

Er du gift, er hovedreglen, lidt forenklet sagt, at værdien af alle dine aktiver skal deles med din ægtefælle - i tilfælde af separation, skilsmisse og død. Med en ægtepagt kan I aftale at gøre alle, eller visse aktiver til særeje, så værdien ikke skal deles i en eventuel bodeling. Hvis den ene af jer har gæld, kan I endvidere sørge for at dette ikke medfører urimelige resultater for den anden i bodelingen. En ægtepagt kan også regulere deling af pensioner. Der findes forskellige typer af særeje, og det er vigtigt at vælge den rigtige type for netop din situation. Her er nogle af de væsentligste årsager til at oprette ægtepagt:

 • Hvis der er stor forskel på de værdier, I hver især har indbragt i ægteskabet
 • Hvis den ene af jer har gæld
 • Hvis den ene af jer ejer en virksomhed
 • Hvis I ønsker at beslutte en nærmere aftale om deling af pensioner
formue
Kontakt os