Transparent og uafhængig prismodel

Uafhængig rådgivning

  • Ingen egne produkter.
  • Kompetence og netværk til at identificere og tilgængeliggøre de bedste investeringer.
  • Honorarmodel hvor kunden er opdragsgiver og betaler for rådgivning.
formue

Bliv kunde i Formue

  • Personlig Wealth Manager
  • Institutionelle investeringer
  • Digital formueplan
  • Skattemæssig og juridisk gennemgang
  • Diskretionær forvaltning eller rådgivningsmandat
formue

Muligt at købe flere rådgivningstjenester efter behov

icon

Skat og juridisk

icon

Pension

icon

Regnskab

icon

Ejerforhold

icon

Ingen egne produkter, ingen interessekonflikter

Du betaler produktomkostninger for din porteføljen direkte til fondsforvalterne.

Til institutionelle priser som vi forhandler for dig.

Prisen afhænger af porteføljestørrelse

Porteføljestørrelse Forvaltningshonorar
10-50m 0.75%
50-100m 0.60%
100-200m 0.50%
200-300m 0.45%
300-500m 0.40%
500m+ Efter aftale
Kontakt os