Med mangfoldighed i bestyrelseslokalerne, imødekommer vi fremtidens behov for nytænkning

Skrevet af Mia Gustavfson

Marlene Nørgaard Carolus, bestyrelsesmedlem hos Formue AS og associeret partner hos Formue Danmark. Fra Den Store Styrekvelden i Stavanger (Foto: Egil Hollund/Næringsforeningen i Stavanger-regionen)

Formue ønsker fortsat at være med til at styrke kompetencer og øge mangfoldigheden i bestyrelseslokalerne. Derfor er Formue samarbejdspartner for Styreportalen, der i samarbejde med Næringslivet i Norge, hjælper virksomheder med at finde kompetente profiler til bestyrelserne.

Det er en meget vigtig agenda at Formue som samarbejdspartner til Styreportalen1 er med til at skabe rammerne og professionalisere bestyrelsesarbejdet hos virksomhederne, netop ved at skaffe flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, øge andelen af kvinder i bestyrelserne, tiltrække flere yngre kandidater og personer med international erfaring, mener Marlene Nørgaard Carolus, bestyrelsesmedlem hos Formue AS og associeret partner hos Formue Danmark.

Med en karriere på mere end 30 år i den finansielle branche og i de utallige bestyrelseslokaler, hun har været en del af i ind- og udland, har Marlene længe efterlyst en mere diversificeret tilgang til ansættelsesprocesserne i bestyrelsesmiljøerne.

Ensporet tankegang

Hun ser en grundlæggende forskel på os mennesker, den måde vi tænker og griber tingene an i verden på, – både i forhold til køn, men også i forhold til alder, kulturbaggrunde, og seksualitet. Derfor er det nødvendigt at tage højde for disse forskelle, særligt på ledelsesniveau og i bestyrelseslokalerne.

 Alt for ofte ser jeg mangel på diversitet og mangfoldighed i bestyrelseslokalerne, hvilket ofte resulterer i en ensporet tankegang og en tendens til at blive fastlåst i samme meninger og holdninger. Hvis vi skal imødekomme fremtidens behov, bliver vi nødt til at forstå hvem fremtidens kunder og borgere er – og det kommer vi ikke i mål med, med bestyrelser, hvor alle ligner hinanden eller mener det samme, siger Marlene.

Hun betragter Norge som et foregangsland, og at resten af Norden er nødt til at følge trop når, det gælder fokus på mangfoldighed, – også i erhvervslivet.

Risiciene ved ikke at tænke diversitet ind, kan være, at virksomhederne går glip af vigtige kompetencer, netop fordi vi som mennesker tænker forskelligt. Dette kan medføre at dygtige profiler søger andre ”græsgange”. Måske endda søger udenlands, hvor diversitet i højere grad anses for at være en styrke. Vi mister ganske enkelt potentielt dygtige kandidater ved at gøre som vi altid har gjort, siger Marlene.

Digital portal

I samarbejde med erhvervsorganisationen i Stavanger har Formue tidligere lanceret en regional digital bestyrelsesportal, med henblik på at hjælpe lokale virksomheder med at finde rette kandidater til bestyrelseslokalerne. Kandidater der søger bestyrelsesposter, indtaster deres kontaktoplysninger og hvilken ekspertise de besidder, hvilket gør det lettere for virksomheder at få et bredere udvalg, når de finder kandidater til bestyrelsesposter. Denne portal blev hurtigt meget populær, hvorfor Formue ønskede at hjælpe endnu flere virksomhedsejere, med at sammensætte gode bestyrelser.

På baggrund af erfaringerne fra Stavanger, kontaktede Formues kontor i Kristiansand, Sydnorsk Forbund for at høre, om der var interesse for et lignende værktøj. Den 1. september 2023 åbnede Styreportalen i Sydnorge, og efter blot ti dage havde den flere end 200 kandidater registreret.

Fra Den Store Styrekvelden i Kristiansand hvor 160 virksomheder og bestyrelseskandidater mødtes på Ernst Hotel. (Foto: Håkon A. Repstad)

Norge fører an og vi bør følge med

Norge er førende blandt de nordiske lande, når det gælder kønsbalance og diversitet i bestyrelseslokalerne. Denne førende position skyldes lovgivningen, som sikrer en kønsbalance på minimum 40% kvinder i bestyrelserne for store og mellemstore selskaber, og fremmer en mere diversificeret tilgang i ansættelsesprocessen til bestyrelsesmiljøerne.

Den 22. november 2023 vedtog Europa-Parlamentet det nye EU-direktiv om kønsbalance i virksomhedsbestyrelser. I 2026 skal virksomheder have 40 % af det underrepræsenterede køn blandt menige bestyrelsesmedlemmer, eller 33 % blandt alle bestyrelsesmedlemmer.

Næringslivet, Styreportalen og dets samarbejdspartnere har løbende afholdt events rundt i Norge, for at samle dygtige profiler til bestyrelsesportalerne og skabe kendskab til deres muligheder – både for virksomheder og kandidater. Mere end 300 virksomheder og bestyrelseskandidater deltog i Bergen til ”Den Store Styrekvelden” og i Kristiansand mødte der 160 virksomheder og bestyrelseskandidater op.

I den forbindelse holdt Marlene, blandt andre, et oplæg der taler ind i vigtigheden af at have fokus på mangfoldighed i bestyrelseslokalerne og risiciene ved ikke at have dette for øje, når posterne skal besættes.

Marlene Nørgaard Carolus til Den Store Styrekvelden, på Ernst Hotel, Kristiansand. (Foto: Håkon A. Repstad)

Forskning viser at mangfoldighed skaber bedre resultater

En ny undersøgelse omtalt i Harvard Business Review2 viser, at kvinder forbedrer beslutningstagningen i bestyrelseslokalet, bl.a. gennem kvaliteten af diskussioner, ved at stille dybdegående spørgsmål og ved at få emner på bordet. Undersøgelsen er baseret på interviews med 200 børsnoterede virksomheder på de største børser i USA og Europa.

Det er meget vigtigt. Undersøgelsen fra Harvard Business Review viser, at hvis vi ikke har diversitet i bestyrelsen, er det lettere at træffe simple beslutninger. Når vi sidder sammen uden kønsdiversitet, har vi et internt sprog, der forhindrer os i at udfordre hinanden, på samme måde som når mænd og kvinder, ældre og yngre mennesker og forskellige kulturer er repræsenteret sammen. Kvinder og mænd, der samarbejder om at diskutere problemer, løse udfordringer eller planlægge fremtiden, bringer forskellige perspektiver til bordet. Deres forskelligheder tillader dem at identificere både muligheder og risici i fællesskab. Det er tydeligt, at vi opnår bedre resultater, når vores ledelsesteams eller bestyrelser er mangfoldige, siger Marlene.

Styreportalen består i øjeblikket af over 450 kandidater, hvor over halvdelen er kvinder. Alle, der er interesserede i bestyrelsesarbejde, kan registrere sig i Styreportalen, og mange af kandidaterne har meget imponerende CV’er at vise frem. Den yngste i portalen er midt i 20’erne og den ældste er 73 år, så udvalget af kandidater er bredt. Styreportalen vil løbende afholde flere arrangementer i løbet af året, med blandt andre Marlene som oplægsholder, rundt omkring i Norge og næste event vil blive afholdt i Haugesund.

Om Styreportalen

Styreportalen er en database over bestyrelseskandidater i det sydlige Norge – lanceret af Næringsforeningen og Formue, og i samarbejde med Advokatfirma Tofte Hald og Qualified Professionals.

Databasen består i dag af over 450 kandidater. Mere end halvdelen af dem, der er registreret, er kvinder.

Formålet med databasen er at skabe en liste over kandidater, der kan bidrage til at professionalisere bestyrelsesarbejdet i de sydnorske virksomheder ved at skaffe flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, øge andelen af kvinder i bestyrelserne, tiltrække flere yngre kandidater og personer med international erfaring.

Alle kandidater tilbydes relevante bestyrelseskurser og programmer gennem Handelskammeret og portalens partnere.

Det er gratis for alle at bruge databasen.

 

 

  1. Styreportalen er en database hvor bestyrelseskandidater i Sydnorge kan oprette deres profiler og CV, og virksomheder kan finde potentielle kandidater via.
  2. Undersøgelse omtalt i Harvard Business Review: How Women Improve Decision-Making on Boards

Mia producerer og driver tekst og indhold, der offentliggøres på Formues blog Indsigt, samt anden ekstern kommunikation for Formue i Danmark.

Kontakt os