Advokat- og forsikringsbranchen går ind i miljøkampen

Skrevet af Philip Mitchell

Ved at udnytte sin unikke position inden for det finansielle økosystem er advokat- og forsikringsbranchen blevet afgørende aktører for at fremme implementeringen af bæredygtige initiativer. Nu begynder vi at se konkrete resultater af banebrydende juridiske skridt mod dem, der er ansvarlige for klimaændringerne.

Vi afsluttede endnu en sommer med ekstremt vejr, oversvømmelser i Norge og rekordtemperaturer i Sydeuropa. Forsikringstab på 50 milliarder amerikanske dollars som følge af naturkatastrofer i løbet af de første seks måneder af året, hvilket er det værste siden 2011, tager ikke engang højde for de ekstreme vejrforhold i juli. Men ud over deres sædvanlige rolle med at afgøre erstatningskrav, ser vi, at advokat- og forsikringsbranchen træder frem som uventede drivkræfter for bæredygtighed. De bruger deres indflydelse til at påvirke virksomheders adfærd og fremme miljøansvarlige tiltag. Ved at udnytte deres unikke position inden for det finansielle økosystem, er de blevet afgørende aktører for at fremme implementeringen af bæredygtige initiativer.

Opmærksomheden har været rettet mod finans og teknologi

Under FN’s COP26 i Glasgow i 2021 så vi lanceringen af Glasgow Financial Alliance for Net Zero – den globale finansielle alliance for netto nuludledning. Denne alliance bestod af en imponerende række af fondsforvaltere, ejendomsbesiddere, banker og livsforsikringsselskaber med en samlet forvaltningskapital på 130 billioner amerikanske dollars, der skulle arbejde i overensstemmelse med planerne om netto nuludledning. Sammen med politisk indflydelse og den nødvendige teknologi til at gennemføre disse ændringer, har verdens fokus naturligt nok været rettet mod, hvor mange penge der er nødvendige for at støtte den grønne omstilling.

Ikke desto mindre vil en tur gennem enhver finansiel metropol i verden afsløre, hvor tæt investorer arbejder sammen med både advokater og forsikringsselskaber, når de allokerer deres kapital. Det bliver stadig tydeligere, at disse sektorer nu har betydelig indflydelse på klimarelateret adfærd i sig selv.

Vi ser resultaterne af banebrydende juridiske skridt

Den juridiske sektor spiller en afgørende rolle i at fremme miljømæssig bæredygtighed ved at forme love, regulativer og håndhævelsesmekanismer. Regeringer over hele verden implementerer i stigende grad strengere miljøstandarder, fastsætter mål for reduktion af udledninger og pålægger straf for manglende overholdelse. Advokatfirmaer specialiseret inden for miljø ret og juridiske eksperter specialiseret i bæredygtighed, hjælper virksomheder med at navigere i disse komplekse rammer, sikre overholdelse og fremme bæredygtige praksisser. Men det, der for nylig har været endnu mere interessant, er de direkte resultater af banebrydende juridiske skridt mod dem, der er ansvarlige for klimaændringerne.

Sværere for uønskede aktører at undgå ansvar

Det måske tydeligste tegn på retssager, der specifikt er rettet mod klimarelateret adfærd, er retssager mod virksomheder. En af de største sager er mod det engelsk-australske mineselskab BHP for dets involvering i den brasilianske dæmningskatastrofe i 2015. Der er tale om en erstatning på omkring 40 milliarder dollars. I mange tilfælde er sådanne gruppesøgsmål finansieret af velgørende organisationer eller crowdfunding, men privat kapital er nu også involveret med det formål at beholde en del af provenuet. Og branchen vokser hurtigt, som illustreret i diagrammet nedenfor.

Direktionsmedlemmer bliver sagsøgt

Klimarelaterede retssager er i stigning, og de udvides nu til også at omfatte retssager mod direktører i sådanne virksomheder. I USA står Exxon-direktører over for anklager om at have afgivet væsentlige falske erklæringer til investorer om virksomhedens klimapåvirkning. Direktørerne i den californiske virksomhed PG&E er også blevet sagsøgt på grund af dårlig sikkerhedspraksis. Det har resulteret i en ansvarsbyrde på ca. 30 milliarder USD som følge af de seneste skovbrande. I Storbritannien er den mest højtprofilerede sag Shell, hvor selskabets 11 direktører er blevet sagsøgt af ClientEarth og flere institutionelle investorer. De hævder, at Shells manglende evne til at bevæge sig væk fra fossile brændstoffer hurtigt nok truer virksomhedens succes og investorernes penge.

Eksplosion i efterspørgslen efter klimarelateret due diligence

Flere retssager påvirker også verdenen af fusioner og opkøb af selskaber, også kendt som M&A (Mergers & Acquisitions). Sammenlignet med for bare tre år siden er efterspørgslen på advokater, der tilbyder klimarelateret due diligence til M&A-aktiviteter, eksploderet. Både købere og sælgere ønsker at undgå fremtidigt ansvar for ESG-relaterede problemer i deres virksomhed. En ny rapport fra Deloitte viser, at en “ren helbredsattest” kan øge virksomhedens værdi med 5-10 %, hvilket afspejler den reducerede risiko ved sådanne opkøb.

Øget bevidsthed og resultatet af retssager påvirker ikke kun erhvervslivet. En gruppe personer i USA har netop sagsøgt staten Montana med påstand om, at den politik, der støtter udvindingen af fossile brændstoffer, har krænket deres forfatningsmæssige ret til et sundt miljø. I Fosen i Nordnorge er det lykkedes de lokale samer at ophæve regeringens beslutning (fra 2010) om at bygge 151 vindmøller i områder, der er vigtige for rensdyrenes græsning. Afhængigt af synspunkt er dette en ny succes for miljølovgivningen, men det fremhæver også de juridiske udfordringer, som udviklingen af vedvarende energi står overfor.

Britiske jurister nægter at repræsentere fossile brændstofindustrien

Tidligere i år offentliggjorde 120 advokater i Storbritannien en “samvittighedserklæring”: Alle underskrivere forpligtede sig til ikke at handle mod aktivister fra grupper som Extinction Rebellion og Just Stop Oil, som “udøver deres demokratiske ret til fredelig protest”. De forpligtede sig også til ikke at repræsentere fossile brændstofselskaber, der ønsker at udvide olie- og gasressourcerne. Et andet eksempel på altruisme blandt advokater er den nyligt dannede Net Zero Lawyers Alliance. Alliance kræver at alle medlemmer yder pro bono tid til projekter, der arbejder for at nå klimamålene.

Forsikring: Øget datavolumen medfører øgede dækningsomkostninger

Det er måske ikke overraskende, at forsikringssektoren har den stærkeste motivation for at skabe modeller, der kan forudsige fremtidige klimaforandringer. Med et potentielt enormt erstatningsansvar forbundet med konsekvenserne af oversvømmelser, skovbrande, storme og tørke er sektoren nødt til at fastsætte præmier på en måde, der nøjagtigt afspejler risiciene. Swiss Re anslår, at oversvømmelser i 2021 forårsagede økonomiske tab på 81 mia. dollars, hvoraf kun en fjerdedel var dækket af forsikring. Ifølge Munich Re nåede tabene fra skovbrande op på 69 mia. dollars mellem 2018 og 2022, og “kun” 39 mia. dollars blev udbetalt i erstatninger. Ingen af disse betydelige tal tager højde for de potentielle omkostninger ved tab af biodiversitet, og metoderne til at værdisætte sådanne påvirkninger forbedres hvert år.

Stopper med at sælge forsikringer

Konsekvenserne kan allerede mærkes i folks pengepunge på grund af de øgede omkostninger. Det californiske forsikringsselskab State Farm er nu stoppet med at sælge husforsikringer i hele staten for at beskytte sig mod fremtidige risici. Det samme sker i Florida, hvor prisen på indboforsikring (som allerede er tre gange højere end landsgennemsnittet) er steget yderligere 20% efter sidste års storme. Mange forsikringsselskaber har helt forladt markedet. Konsekvenserne vil sandsynligvis mærkes hårdest blandt lavindkomstfamilier, men de velhavende mærker også effekterne på deres ejendomsværdier.

Kræver bevis for klimainitiativer

For erhvervskunder tilbyder nogle forsikringsselskaber specialiserede forsikringspolicer, der belønner virksomheder for at implementere bæredygtige initiativer, såsom at reducere CO2-udledninger eller anvende vedvarende energikilder. I EU kræver forsikringsselskaberne i stigende grad bevis for klimatilpasningsevne for at opnå bygningsforsikring. Desuden er forsikringsdækning for vedvarende energiprojekter og udvikling af grøn infrastruktur blevet mere udbredt, hvilket letter overgangen til renere og grønnere løsninger.

Forsikringsbranchens opmærksomhed på klimaændringer illustreres også gennem deres interne processer. Hos Swiss Re ligger den interne CO2-pris, der bruges til at styre forretningsbeslutninger og påvirke medarbejderadfærd, nu på 200 dollars pr. ton – sammenlignet med en markedspris på omkring 70 dollars og omkring 15 dollars for en standard CO2-kvote. Selskabet tror åbenbart, at CO2 vil blive dyrere i fremtiden.

Philip Mitchell er Senior Sustainability Advisor hos Formue. Philip bidrager til at styre Formues bæredygtighedsstrategi og rådgiver kunder om bæredygtighed i deres investeringsporteføljer og i de virksomheder, de ejer.

Dyrere med bestyrelsesansvarsforsikring

I en smuk symmetri ser vi nu, at forsikringsselskaber fortsætter med at pålægge højere omkostninger for ansvarsforsikring. Omkostningerne til bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring er steget med over 300 procent siden 2017. I maj 2022 advarede Bank of England om, at ansvarsforsikringer var særligt sårbare over for klimarelaterede retssager – potentielle krav kunne vedrøre greenwashing, påståede brud på tillidsforpligtelser og finansiering af industrier med høje emissioner. Eksperter på området peger på øget kontrol af net zero planer som en relateret effekt af højere forsikringspriser.

Hvad betyder alt dette?

Som et resultat af øget politisk vilje, teknologisk innovation og økonomisk styrke er mange værktøjer til et grønt skifte ved at komme på plads. Men en af de største udfordringer ved at finde en løsning på klimaforandringerne er deres globale karakter og det såkaldte “free rider”-problem: Nogle personer, selskaber eller endda lande føler, at de kan undslippe handling og i stedet udnytte, at andre reducerer deres udledninger til fælles bedste.

Takket være de nye tiltag, vi har beskrevet inden for de juridiske og forsikringsmæssige sektorer, vil det nu være sværere for enkeltpersoner eller organisationer at undgå ansvar. Dette skyldes ikke fundamentale ændringer i de love, der styrer lande og industrier, men snarere bedre håndhævelse af eksisterende regler, tilpasning af incitamenter og straf for dem, der ellers ville være “free riders”.

Ikke velgørenhed

Bortset fra nogle få undtagelser har disse incitamenter primært rod i kapitalistiske principper om at tjene penge, men de udgør en vigtig del af den fælles indsats, der kræves, hvis vi skal lykkes med at begrænse klimaændringerne.

For mere information om globale klimaændringsretssager, kan du følge dette link til Grantham Research Institute. 

Philip Mitchell Senior Sustainability Advisor

Philip har arbejdet i finansbranchen i over 26 år og siden 2019 med særligt fokus på bæredygtighed. Han er en del af Formues Nordic Sustainable Ownership Center og rådgiver finansielle kunder om Net Zero-planlægning, regulatorisk rapportering og engagement.

Kontakt os