Alfred Berg – specialiseret i nordisk aktie- og renteforvaltning

Skrevet af Mia Gustavfson

I fremtiden vil vi løbende præsentere en forvalter, som Formues kunder investerer i. Vi begynder med forvalteren Alfred Berg, hvor Formue har investeret i to af forvalterens rentefonde. Stigningen i renten har skabt stor interesse for rentefonde, og Formue var tidligt ude med at se fordelene ved at investere i nordiske rentefonde.

1.Hvem er forvalteren?

Alfred Berg (AB) er en førende nordisk kapitalforvalter inden for BNP Paribas Investment Partners, som er en del af banken BNP Paribas. AB specialiserer sig i norsk og nordisk aktie- og renteforvaltning og er i dag landets femtestørste fondsforvalter med omkring 130 milliarder norske kroner under forvaltning for norske kunder. Cirka 100 milliarder af den kapital, AB forvalter, er placeret i norske og nordiske rentefonde. Fondene administreres af et erfarent renteteam med syv forvaltere i Oslo og Stockholm. Rentechef Morten Steinsland har været ansvarlig for renteforvaltningen siden 2010 og har erfaring fra blandt andet DnB Asset Management, Nordea Markets, Skandia Asset Management og Vestenfjeldske Bykreditt.

2.Hvor længe har Formue været investeret, og hvilke fonde har Formue investeret i?

Alfred Berg lancerede i december 2015 fonden Alfred Berg Nordic Investment Grade, den første rene nordiske investment grade-fond på markedet. Med investment grade menes, at fonden er en rentefond med lav risiko, som investerer i obligationer fra nordiske selskaber med høj kreditvurdering. Formue var en af de første aktører, der så fordelene ved at investere i nordiske rentefonde, og har været investeret i Alfred Berg Nordic Investment Grade siden fonden blev lanceret. AB har senere oprettet flere nordiske investment grade-fonde og forvalter i dag næsten 50 milliarder NOK i disse.
Formues kunder har været investeret i AB’s nordiske high yield-fond, Alfred Berg Nordic High Yield, siden 2009. Dette er en højrentefond, der investerer i obligationer fra nordiske udstedere med lavere kreditkvalitet. Ved at tage en lidt højere risiko kan man opnå et højere afkast. Mens det løbende renteafkast i Alfred Berg’s nordiske investment grade-fond nu ligger på omkring seks procent, er renteafkastet i Alfred Berg Nordic High Yield på omkring ti procent. Højrenteobligationer på disse renteniveauer opfattes af mange som attraktive, også sammenlignet med aktier, blandt andet fordi sådanne obligationsfonde normalt også har lavere risiko end aktiefonde.

3.Hvad er de vigtigste kendetegn ved forvaltningsmiljøet, og hvorfor valgte Formue at investere der?

Alfred Berg mener, at Norden er særligt gunstig med hensyn til renteinvesteringer. Dette skyldes, at regionen tilbyder fuld sektordiversificering i solide nordiske økonomier og virksomheder med nogle af verdens højeste ESG-vurderinger. Dette giver bedre risikospredning end rene norske rentefonde, hvor man får høj eksponering mod færre sektorer. Norden giver næsten lige så god risikospredning som globale rentefonde, fordi sektoreksponeringen faktisk er ret ens som i en global portefølje. Forskellen er, at i en nordisk portefølje er risikoen for negative overraskelser lidt mindre. Ved at investere i de andre nordiske markeder får AB også bedre likviditet i fondene. Handelsvolumen af obligationer på det norske marked kan til tider være lav. Derfor er det en stor fordel at kunne handle obligationer i de andre nordiske lande.
Fondene blev oprettet for at opnå næsten samme afkast som rene norske fonde, men med lavere risiko på grund af bedre risikospredning. Efter otte år i AB’s nordiske investment grade-fond er erfaringen, at denne type fonde har skabt højere afkast end i rene norske fonde. For eksempel faldt AB’s nordiske fonde til lavere værdi, end sammenlignelige globale investment grade-fonde under pandemiudbruddet i marts 2020. Formues kunder har i høj grad opnået lavere risiko og højere afkast, end i sammenlignelige norske og globale fonde.

4.Hvordan er fondene positioneret for tiden, der kommer?

På kort sigt forventer Alfred Berg højere markedsrenter og har derfor en lavere rentefølsomhed end normalt, i deres nordiske investment grade- og nordiske højrentefonde. Dette bidrager til, at uventede ændringer i renteniveauet får mindre konsekvenser for udviklingen i fondene. I den nordiske højrentefond er løbetiden på obligationerne kortere end normalt. Dermed påvirkes værdiudviklingen mindre af ændringer i markedsrisikopræmierne.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Mia producerer og driver tekst og indhold, der offentliggøres på Formues blog Indsigt, samt anden ekstern kommunikation for Formue i Danmark.

Kontakt os