Bogføringsloven – er du klar til digital bogføring?

Skrevet af Tine Stryn Lund

Den nye bogføringslov blev vedtaget i maj 2022 og har medført en række nye krav til regnskabspligtige. Den sidste del af loven, der vedrører digital bogføring, træder snart i kraft og indebærer nye krav og procedurer for virksomhedens bogføringssystem. I denne artikel uddyber Formues Finance Manager, Tine Stryn Lund, hvornår denne del af loven træder i kraft og hvilke ting man bør være opmærksom på for at overholde kravene.

Hvornår træder den digitale bogføringslov i kraft?

Den sidste del af bogføringsloven vedrører digital bogføring og træder i kraft den 1. juli 2024 for selskaber og erhvervsdrivende fonde med regnskabsafslutning den 30. juni 2024. For selskaber og erhvervsdrivende fonde med regnskabsafslutning efter den 30. juni 2024, træder loven i kraft den første dag i det nye regnskabsår. For personligt drevne virksomheder med en omsætning på over DKK 300.000, vil det nye krav om digital bogføring forventelig først få virkning i det regnskabsår, der starter den 1. januar 2026. Bemærk, at personligt drevne virksomheder med en omsætning på under DKK 300.000 ikke er omfattet af kravet om digital bogføring. 

Hvem er omfattet af den digitale bogføringslov og hvordan overholdes kravene?

Har du et holdingselskab, et investeringsselskab eller et mindre ApS, som hidtil har været bogført i Excel eller via revisor i Caseware eller andet regnskabsafslutningsprogram, kan du ikke længere følge denne procedure. Du skal i stedet investere i et standardbogføringssystem for at opfylde lovens krav om digital bogføring. Erhvervsstyrelsen har den 1/1 2024 godkendt 54 standardbogføringssystemer, som opfylder kravene til digital bogføring. Anvender du et af disse systemer, vil det være udbyderens ansvar at lovkravene opfyldes. Det er også muligt at anvende et ikke-godkendt bogføringssystem – i så fald er det dit eget ansvar, at kravene til systemet opfyldes. 

Ved digital bogføring er der, udover krav om registrering af virksomhedens transaktioner i et digitalt bogføringssystem, også et krav om elektronisk opbevaring af alle registreringer, herunder bilag. Det vil sige, at du skal scanne alle bilag – også vedrørende handler, udbytter og kursregulering af værdipapirer – og opbevare dem i det digitale bogføringsprogram. 

Ud over kravene om digital bogføring er der ifølge bogføringsloven yderligere bestemmelser, der er trådt i kraft. Disse kan læses her

Regnsskabsservice hos Formue

Med Formue Regnskabsservice har du naturligvis adgang til et godkendt bogføringssystem, og vi kan yde løbende assistance med den digitale bogføring, herunder opbevaring af alle registreringer og bilag, samt foretage afstemninger og indberetning af regnskabet til Erhvervsstyrelsen. 

Fordelen ved at vælge Formues Regnskabsservice til bogføring er blandt andet, at adgangen til et godkendt system bliver billigere, samt at alt administrativt arbejde varetages af Formue Danmark. Du er således sikret, at du overholder bogføringsloven, og at indberetning af regnskab, selvangivelse samt eventuelt udbytte sker rettidigt. 

Hvis du har spørgsmål om bogføringsloven eller andre regnskabsmæssige emner, kan vores regnskabsservice hjælpe dig med at afklare dem. Kontakt os her 

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Kontakt os