Har du husket at tjekke din årsopgørelse?

Senest den 1. maj 2023 kan du rette og godkende din årsopgørelse for indkomståret 2022. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, er din frist dog udskudt til 1. juli 2023. Der er mange gode grunde til at være opmærksom på at få rettet og godkendt årsopgørelsen. Det vigtigste er naturligvis at sikre, at du beskattes af de korrekte indtægter og at du får de fradrag du er berettiget til. For rigtig mange er alle indtægter og fradrag automatisk indberettet til Skattestyrelsen, men har du investeret dine penge, kan der være forhold du bør være opmærksom på.

Skattepligtige gevinster på dine investeringer

Dine skattepligtige gevinster og tab på aktier og investeringsbeviser beregnes automatisk af Skattestyrelsen og påføres i de korrekte rubrikker på din årsopgørelse. Det kan dog være en god ide at kigge Skattestyrelsens beregning efter. Der kan nemlig være situationer hvor beregningen ikke er helt korrekt.

Der opstår typisk fejl, hvis du har solgt aktier som du har købt før 1. januar 2010, og hvor du ikke har opdateret købsinformationerne i Skattestyrelsens beregningsmodul. Køb og salg af aktier og investeringsbeviser foretaget efter 1. januar 2010 indberettes automatisk til Skattestyrelsen.

Har der været selskabshændelser som f.eks. spaltning af selskaber, fusioner mellem flere selskaber eller udlodning af aktier i datterselskaber, kan det medføre udfordringer med registreringen i Skattestyrelsens beregningsmodul. I dette tilfælde kan du være nødsaget til at hjælpe Skattestyrelsen med registrere de korrekte oplysninger.

Ejer du obligationer som du enten har solgt af, eller har fået udtrukket af i 2022, skal du være opmærksom på, at Skattestyrelsen ikke automatisk kan beregne dine skattepligtige gevinster eller tab. Dette skal du selv sørge for at beregne. Ejer du obligationer gennem en obligationsbaseret investeringsforening, bliver årets skattepligtige gevinst og tab automatisk beregnet i Skattestyrelsens beregningsmodul.

Er årets nettogevinst på obligationer, sammenlagt med:

– den skattepligtige gevinst på udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, samt gevinst og tab på lån i fremmed valuta, samlet set, mindre end 2.000 kr. er denne gevinst skattefri.

Hvorimod, hvis nettogevinsten overstiger 2.000 kr. – er du skattepligtig af hele beløbet. Tilsvarende har du ikke fradrag for tabet, hvis dit nettotab er mindre end 2.000 kr. Den skattepligtige gevinst eller tab på obligationer, skal du selv påføre i din årsopgørelse i rubrik 32.

Har du investeret i strukturerede produkter, eller certifikater, er disse heller ikke omfattet af Skattestyrelsens automatiske beregning af gevinst og tab. Sådanne produkter er lagerbeskattede, hvilket betyder at du hvert år beskattes af den årlige værditilvækst – også selvom du ikke har solgt nogle af produkterne. Har du for indkomståret 2022, oplevet et værditab på disse produkter, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for om tabet kan fradrages direkte i din kapitalindkomst, eller om det skal fremføres til modregning, i senere års indtægter, på tilsvarende produkter.

Årets nettogevinst anføres i rubrik 346 på årsopgørelsen. Her anføres tilmed årets nettotab, hvis det kan fradrages. Skal årets nettotab fremføres til modregning i senere års indtægter, skal det angives i rubrik 85 eller 86.

Har du restskat?

Har du restskat bør du indbetale den senest den 3. juli 2023. Betaler du din restskat senest den 3. juli 2023, betaler du kun renter fra 1. januar 2023 og frem til betalingsdagen. Renten til Skattestyrelsen er 1,7% p.a. og renten er ikke fradragsberettiget. Du betaler restskat ved at vælge punktet ‘Betal Restskat’ på forsiden i din skattemappe på www.skat.dk.

Efter den 3. juli 2023 tillægges et restskattetillæg på 3,7% som ikke er fradragsberettiget.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Lars Brinch Jørgensen Tax Specialist

Lars har beskæftiget sig med skatterådgivning indenfor generationsskifte og omstruktureringer, beskatning af investeringsprodukter, pensionsbeskatning, samt generel person- og selskabsbeskatning beskatning i 15 år.

Kontakt os