Skatterådgivning

Er dine skatteforhold tilrettelagt på den bedste måde?
Vi tilbyder skatterådgivning til dig og dine virksomheder

Kontakt os

Dette er nogle af de områder vi hjælper vores kunder med:

Overblik over din skattemæssige situation

Beskatning af investeringer

Har du den rigtige ejerstruktur?

Årsopgørelse

Overblik over din skattemæssige situation

Mange kunder har ikke det samlede overblik over deres skattemæssige situation – specielt i forhold til hvordan deres indkomst beskattes. Har du husket de korrekte fradrag på din årsopgørelse og er dine gevinster og tab på investeringer korrekte?

Kontakt os
formue

Beskatning af investeringer

For private personer gælder forskellige skatteregler for beskatning af investeringer. Det kan være svært og tidskrævende at holde styr på, men omvendt kan det have stor betydning for det samlede afkast, at vælge værdipapirer der beskattes i det optimale skattemiljø, for den individuelle kunde. Hos Formue hjælper vi dig med at få overblik.

Kontakt os
formue

Har du den rigtige ejerstruktur?

Hvor skal du placere dine investeringer? Skal du spare op i frie midler, på en pensionsordning eller gennem et selskab? Skal du købe en forældrekøbslejlighed privat, eller gennem dit selskab? Skal du foretage et generationsskifte til børnene? Der er mange spørgsmål at tage stilling til. Formue vurderer, om du har den skattemæssigt rigtige ejerstruktur, og hjælper dig, hvis det er nødvendigt med ændringer.

formue

Årsopgørelse

Selvom den private årsopgørelse indeholder mange fortrykte oplysninger, er der stadig mange faldgrupper man bør være opmærksom på. Hos Formue hjælper vi dig også med din årsopgørelse.

Kontakt os
formue
Kontakt os