Formues klimamål er godkendt af SBTi

Skrevet af Philip Mitchell

Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer, og der er flere veje til netto-nuludledning. Science Based Targets Initiative (SBTi) er et globalt initiativ, der hjælper virksomheder med at reducere deres udledninger i overensstemmelse med 1,5-gradersmålet. Formues kortsigtede klimamål er nu blevet godkendt af SBTi.

Formue har de seneste år arbejdet aktivt med at sætte mål for at reducere virksomhedens udledning, ikke mindst gennem medlemskabet af Skift-netværket i Norge. I 2020 blev Science Based Targets Initiative (SBTi)-standarden for nettonuludledning tilgængelig for finansielle institutioner. SBTi har nu godkendt de mål, som Formue har sat for at reducere drivhusgasudledningen.

Formue er den fjerde norske finansielle institution, der har fået sine klimamål valideret af SBTi, og er nu i en eksklusiv gruppe på mindre end 20 finansielle institutioner i Norden med SBTi-godkendte emissionsreduktionsforpligtelser.

– Formue ønsker at bidrage til en global klimaomstilling ved at bruge vores indflydelse på forskellige områder. Ved at sætte og nå mål i overensstemmelse med SBTi’s kriterier kan vi have en betydelig og reel global indflydelse. Selv om vores kunders porteføljer kan omfatte en række komplekse finansielle produkter, ser vi frem til at arbejde med fondsforvaltere for at øge andelen af finansielle aktiver, der er i overensstemmelse med vores mål over tid,” siger Philip Mitchell, Senior Sustainability Advisor hos Formue.

Videnskabeligt baserede klimamål

SBTi er et globalt initiativ lanceret af Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) for at hjælpe virksomheder med at sætte videnskabeligt baserede mål for udledning af drivhusgasser. Virksomheder, der tilslutter sig SBTi, forpligter sig til at reducere deres CO2-udledning i overensstemmelse med, hvad videnskaben viser er nødvendigt for at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 grader Celsius. I 2022 blev 2079 virksomheders videnskabeligt baserede klimamål valideret af SBTi, og i 2025 er målet, at 10.000 virksomheder skal have forpligtet sig til eller sat videnskabeligt baserede klimamål.

Formue er den fjerde norske finansielle institution, der får sine klimamål valideret af SBTi.

SBTI verificerer virksomheders klimamål i tre forskellige “scopes” defineret af Greenhouse Gas (GHG) protokollen:

  • Scope 1-emissioner refererer til direkte emissioner fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden, såsom emissioner af fossile brændstoffer fra virksomhedens køretøjer og produktionsanlæg.
  • Scope 2-emissioner henviser til indirekte emissioner fra brugen af indkøbt energi, der bruges i virksomhedens egen drift, såsom fjernvarme og elektricitet.
  • Scope 3-emissioner henviser til andre indirekte emissioner fra virksomhedens værdikæde. Det omfatter alt fra pendling og flyrejser til køb af varer og tjenester og emissioner fra investerede midler.

– Bevis på Formues engagement

SBTi har godkendt Formues mål om at reducere sine Scope 1- og 2-emissioner af drivhusgasser, så de stemmer overens med Paris-aftalens 1,5- gradersmål1. De har også godkendt Formues kortsigtede mål om at reducere Scope 3-emissioner, som omfatter både operationelle2  og finansierede3 emissioner.

Dette er endnu et bevis på vores forpligtelse til at reducere udledningerne betydeligt. Bæredygtighed er en central del af Formues strategi, både for vores interne drift og for vores kunders investeringer, og der er et voksende behov for handling. Vi ser nu frem til at nå disse mål og samarbejde med vores interessenter om at fremskynde reduktionen af drivhusgasser globalt,” siger Alexander Heiberg, konstitueret administrerende direktør for Formue. 

Formues emissionsmål:

  1. Scope 1 og 2: Formue AS forpligter sig til at reducere den absolutte udledning af drivhusgasser i scope 1 og 2 med 95 procent inden 2027 fra basisåret 2022. Formue AS forpligter sig også til at øge det aktive årlige indkøb af vedvarende elektricitet fra 73% i 2022 til 100% i 2027.
  2. Scope 3 kategori 1-14: Formue AS forpligter sig til at reducere absolutte Scope 3 kategori 1-14 drivhusgasemissioner med 58% inden 2027 fra basisåret 2022.
  3. Scope 3 porteføljemål: Under porteføljedækningstilgangen forpligter Formue AS sig til, at 45% af vores børsnoterede aktie- og virksomhedsobligationsportefølje har sat SBTi-validerede mål inden 2027 fra et basisår i 2022. Formue AS’ porteføljemål dækker 46% af de samlede investeringer og udlån af aktiver under forvaltning i 2022. Fra det år udgjorde de påkrævede aktiviteter 46% af Formue AS’ samlede investeringer og udlån af aktiver under forvaltning, mens de valgfrie aktiviteter udgjorde 49%, og aktiviteter uden for omfanget udgjorde 5%.

Ønsker du at komme i kontakt med Formues specialister inden for bæredygtighed? Klik her

Philip Mitchell Senior Sustainability Advisor

Philip har arbejdet i finansbranchen i over 26 år og siden 2019 med særligt fokus på bæredygtighed. Han er en del af Formues Nordic Sustainable Ownership Center og rådgiver finansielle kunder om Net Zero-planlægning, regulatorisk rapportering og engagement.

Kontakt os