Har du husket acontoskat indbetalingen for 2023?

Skrevet af Tine Stryn Lund

Det nærmer sig tidspunktet, hvor selskaber skal betale den anden rate af acontoskatten for indkomståret 2023. Betalingen skal være betalt på selskabets skattekonto (www.skat.dk) senest den 20. november 2023. I forbindelse med denne betaling er det også nødvendigt at overveje muligheden for yderligere frivillige indbetalinger.

Det er vigtigt at bemærke, at det er muligt at nedsætte eller nulstille den ordinære acontoskat. Denne ændring skal også være gennemført inden betalingsfristen den 20. november 2023. Vær opmærksom på, at en frivillige indbetaling eller eventuelt nedsættelse skal være indberettet til SKAT.  

Hvad skal du vide:

Beslutningen om at foretage yderligere indbetalinger af acontoskat eller nedsætte den ordinære sats afhænger af selskabets forventede resultat, herunder afkastet på deres investeringer samt selskabets ind- og udlånsrente. Du kan få et detaljeret indblik i dit selskabs investeringer via vores kundenet og se, hvilket afkast dine investeringer via Formue har genereret indtil nu i 2023. Hvis selskabet har investeringer andre steder, skal afkastet fra disse også tages med i betragtning. Dette vil give dig mulighed for at vurdere, om der er behov for yderligere frivillige indbetalinger af acontoskat eller om beløbet skal reduceres.

De fleste selskaber er underlagt ordinær acontoskat, som opkræves i to rater i løbet af indkomståret, nemlig i marts og november. Størrelsen af de ordinære rater fastsættes som 50% af gennemsnittet af de seneste 3 års skattepligtige indkomster.
Hvis selskabet forventer et større overskud, og den ordinære acontoskat er beregnet for lavt, har selskabet mulighed for at foretage en frivillig indbetaling senest den 20. november 2023 for at undgå restskattetillægget. Restskatten for indkomståret 2023, inklusive restskattetillægget, forfalder den 20. november 2024.

Restskattetillægget for 2023 er endnu ikke fastsat (fastsættes i december 2023), men forventes at være på niveau med restskattetillægget for 2022, som var 4,4%. I det følgende er satserne fra 2022 anvendt.
Det betyder, at der kan spares kr. 44 for hver kr. 1.000 restskat ved at betale restskatten frivilligt inden forfaldsdatoen. Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget skattemæssigt, så rentetillægget svarer til en rente på ca. 5,6% før skat. Hvis der er betalt for meget i skat, udbetales den overskydende skat med et rentetillæg på 0,4%.

Kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat? 

Hvorvidt det kan betale sig at indbetale frivilligt før eller efter 20. november 2023 afhænger af selskabets likviditetsmæssige situation og forholdet mellem selskabets lånerente/indlånsrente og restskattetillægget som tillægges en eventuel restskat.

Hvis selskabet har overskudslikviditet eller en lånerente under 5,6%, vil det generelt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling af restskat senest den 20. november 2023.

icon Selskabet har overskudslikviditet Selskabet skal trække på kreditfacilitet
Lånerente under 5,6% p.a. Lånerente over 5,6% p.a.
Selskabet forventer restskat for indkomståret 2023 Betal mest muligt senest 20. november 2023 Betal mest muligt senest 20. november 2023 Afvent med betaling af restskat til opkrævning i november 2024
Selskabet forventer overskydende skat for indkomståret
2023
Hvis indlånsrente overstiger 0,5% skal rate for acontoskatten nedsættes Nedsættelse af rate for acontoskatten Nedsættelse af rate for acontoskatten

Mulighed for frivillig indbetaling af 3. rate 

Vælger selskabet ikke at betale frivillig acontoskat senest den 20. november 2023 eller er der betalt for lidt i acontoskat, vil det være muligt for at foretage en frivillig indbetaling af skat frem til og med 1. februar 2024. 

Ved betaling mellem den 21. november 2023 og 1. februar 2024 forventes et rentefradrag at udgøre 0,9% af det indbetalte beløb.  

Hvis du har spørgsmål om indbetaling af acontoskat, brug for hjælp til at beregne forventet restskat eller assistance til indberetninger til SKAT, er du mere end velkommen til at kontakte os her.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Kontakt os