Nye foreløbige ejendomsvurderinger for 2022: Hvad du skal vide

De foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 er offentliggjort, hvilket har skabt en del opmærksomhed og diskussion blandt folk, der har henvendt sig til Skattestyrelsen. Mange er forvirrede over vurderingen af deres ejendomme, især den nye grundværdi. De foreløbige vurderinger repræsenterer Vurderingsstyrelsens bedste bud på værdien af din ejendom pr. 1. januar 2022. De endelige vurderinger bliver først tilgængelige i 2025, men du kan allerede nu se de foreløbige vurderinger på www.vurderingsportalen.dk.

Hvad skal du vide:

Mulighed for ejendomsoverdragelse: De foreløbige ejendomsvurderinger ændrer ikke muligheden for at overføre ejendomme mellem familiemedlemmer til den offentlige vurdering med en variation på +/- 15%.

Boligejere og skatter: Cirka 80% af boligejerne kan forvente lavere boligskatter. De resterende 20% vil opleve en stigning, men denne stigning vil blive dækket af en særlig skatterabat.

Overdragelse af ejendom: En vigtig bekymring for mange er, om det stadig er muligt at overføre fast ejendom i overensstemmelse med værdiansættelsescirkulæret. Ifølge cirkulæret kan ejendomme inden for familien overføres til den offentlige vurdering med en variation på +/- 15%. Dette gælder dog ikke, hvis Skattemyndighederne mener, der er særlige omstændigheder, som f.eks. kort ejertid før overdragelsen, kendskab til en højere markedsværdi, måske fra en mæglervurdering eller en høj belåning.

Da der alene er tale om foreløbige vurderinger, har disse ingen betydning for om der kan overdrages til de gældende offentlige vurderinger +/- 15%.

Hvad betyder det for din ejendomsskat:

Beregning af ejendomsskat: De foreløbige vurderinger er grundlaget for den boligskat, du skal betale i 2024 og 2025. Du vil se dine nye boligskatter, når forskudsopgørelsen for 2024 er tilgængelig. Hvis den endelige 2022-vurdering afviger fra den foreløbige vurdering, vil din ejendomsskat blive genberegnet og justeret.

Automatisk Opkrævning: Ejendomsværdiskat og grundskyld vil nu blive opkrævet automatisk via dit skattekort. Tidligere blev kun ejendomsværdiskatten opkrævet via skattekortet, mens grundskyld blev betalt direkte til kommunen.

Det er oplyst at 80 % af alle boligejere får en lavere boligskat i 2024. De 20%, der oplever en højere boligskat, skal ikke betale mere, da de får en særlig skatterabat svarende til stigningen. Rabatten skal ikke tilbagebetales, men bortfalder den dag, hvor huset eller lejligheden overdrages. Det er en betingelse for rabatten at huset eller lejligheden er overtaget inden 1. januar 2024. Skatterabatten gælder dog ikke for stigninger i boligskatten efter 2024, hvis ejendomsvurderingerne stiger.

Skatterabat: Hvis din samlede boligskat stiger på grund af de nye regler, får du en skatterabat. Rabatten svarer til forskellen mellem, hvad du skal betale i 2024 efter de nye regler, og hvad du skulle have betalt i 2024 under de gamle regler. Skatterabatten skal ikke betales tilbage, og du opnår den så længe, du ejer ejendommen.

For at opnå skatterabat er det en betingelse, at du har overtaget ejendommen inden udgangen af 2023. Overtagelsesdatoen er den dag, hvor den du rent juridisk overtager boligen og derefter står for ansvaret og udgifterne. Øges din boligskat pga. en efterfølgende stigning i vurdering opnår du ikke en større skatterabat. Denne stigning kan du vælge at indfryse med et lån, som først skal indfries når du sælger ejendommen. Et sådant indefrysningslån skal forrentes.

En ny ejer kan ikke kan ikke overtage din skatterabat, og du kan ikke overføre skatterabatten, hvis du køber en ny ejendom.

Ændringer i Ejendomsskatter Fra 2024

Ejendomsværdiskat og grundskyld, to væsentlige aspekter af boligbeskatningssystemet i Danmark, gennemgår vigtige ændringer fra 2024. Her er hvad du skal vide:

Ejendomsværdiskat: I dag udgør ejendomsværdiskatten 0,92% af ejendomsvurderingen op til 3.040.000 kr. og 3% af den del af værdien, der overstiger dette beløb.

Fra 2024 beregnes ejendomsværdiskatten ud fra den offentlige vurdering (foreløbig vurdering indtil videre) minus 20%. Dette fradrag på 20% indføres som en sikkerhedsforanstaltning for at tage højde for vurderingens usikkerhed. Den del af beskatningsgrundlaget, der er mindre end 9,2 mio. kr., beskattes med 0,51%, mens den overskydende del beskattes med 1,4%.

Grundskyld: Grundskylden beregnes som en promillesats af grundværdien og varierer afhængigt af bopælskommunen. I gennemsnit udgør denne sats i år 27 promille eller 2,7%. Fra 2024 er beskatningsgrundlaget for grundskylden den offentlige grundværdi minus 20%. Grundskyldspromillen nedsættes i alle kommuner og vil i 2024 i gennemsnit være 7,4 eller 0,74%. Disse ændringer er vigtige for ejendomsejere, da de vil påvirke den samlede skattebyrde.

 

Hos Formue har vi specialister i skattereglerne, som kan hjælpe dig med at få fuldt overblik over de gældende regler. Har du spørgsmål eller behov for assistance, er du velkommen til at kontakte os her.

 

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Lars Brinch Jørgensen Tax Specialist

Lars har beskæftiget sig med skatterådgivning indenfor generationsskifte og omstruktureringer, beskatning af investeringsprodukter, pensionsbeskatning, samt generel person- og selskabsbeskatning beskatning i 15 år.

Kontakt os