Uro på markedet efter SVB’s kollaps i USA

Skrevet af Michael Livijn

Markedsuroen fra slutningen af sidste uge fortsætter efter Silicon Valley Bank (SVB)’s kolaps i weekenden. Bankens forretningsmodel, der gik ud på at låne penge til lav eller ingen rente fra tech-, venture- og private equity-sektoren og investere dem hovedsageligt i obligationer, viste sig ikke at være holdbar, da renterne steg kraftigt sidste år og i begyndelsen af 2023. Det skete samtidig med, at mange tech-virksomheder trak deres indskud tilbage. Store fald i obligationskurserne kombineret med lavere dækning af indskud førte i sidste uge til, at en genfinansieringsrunde mislykkedes og SVB kom i krise. Selv Signature Bank i New York med en lignende forretningsmodel, men med fokus på kryptoinvesteringer, gik samme skæbne i møde i weekenden. Dette har skabt et stort pres på andre regionale banker i USA og også en meget urolig markedssituation globalt set.

Myndighederne har reageret hurtigt. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) meddelte, at den vil yde erstatning for alle indskud i de to banker gennem sin indskudsforsikringsfond. Desuden åbnede Federal Reserve sammen med finansministeriet en ny facilitet, Bank Term Funding Programme (BTFP), som giver bankerne mulighed for at deponere aktiver (hovedsagelig statsobligationer) til dækning af potentielle udbetalinger fra deres kunder. Disse foranstaltninger har til formål at genoprette tilliden til systemet og sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

Set ud fra et rent markedsperspektiv vil miljøet fortsat være vanskeligt på kort sigt. I betragtning af de foranstaltninger, som myndighederne har truffet, er der et godt grundlag for, at bekymringen vil aftage, men den største usikkerhed ligger i det faktum, at markedspsykologien i situationer som denne ikke altid følger det rationelle. Medieopmærksomheden er enorm, og antallet af forskellige scenarier, der fremsættes, og ikke mindst antallet af holdninger til disse scenarier er næsten uendeligt. Det øger naturligvis usikkerheden yderligere. Igen har de amerikanske myndigheder handlet beslutsomt, og det er værd at huske på, at de har både erfaring og en velassorteret værktøjskasse efter en række kriser, hvoraf den dybeste var finanskrisen.

Det er et godt udgangspunkt at vise en vis ydmyghed over for det faktum, at det er næsten umuligt at vide, hvordan det vil udvikle sig. Der er mange bevægelige dele, og hvordan de påvirker hinanden, er kompliceret af usikkerheden. Samtidig viser denne situation, at når forholdene ændrer sig, har det ofte forskellige afledte virkninger. Ofte ubemærket lykkes og mislykkes virksomheder hver dag på markedet; det er kort sagt deres funktion. Det eneste sikre er, at det ikke var første gang, og det vil heller ikke være sidste gang.

Set fra et porteføljeperspektiv kan ønsket om at handle i det nuværende miljø være stærkt, hvilket er helt naturligt. Den risiko, man løber i en usikker situation som denne, er at handle på ufuldstændige og usikre oplysninger, hvilket øger sandsynligheden for at træffe en forkert beslutning. Det er meget vanskeligt at forsøge at “time” markedet i tider med stor usikkerhed og volatilitet, og risikoen for at gøre det forkert er stor. Formues filosofi er, at en veldiversificeret portefølje, som er fordelt både mellem og inden for forskellige aktivklasser, er et godt udgangspunkt for at håndtere turbulente markeder. Det gælder både i dag og i fremtiden.

Formues porteføljer er bredt diversificeret på tværs af sektorer, fonde og investeringsløsninger. På baggrund af oplysninger fra vores forvaltere forventer vi meget begrænsede negative konsekvenser af begivenhederne i SVB og Signature Bank.

Da nyheden om SVB og Signature Bank blev kendt, begyndte Formue straks at kortlægge den potentielle eksponering inden for alle investeringsområder. Samtidig kontaktede vi vores forvaltere for at få deres bekræftelse. Formue har ingen direkte aktie- eller fast forrentningseksponering i hverken SVB eller Signature Bank. Vores globale aktieporteføljer er imidlertid undervægtet i banksektoren. Vi har ingen direkte investeringer i ejendomme, private equity, private credit- og hedgefonde, men i nogle tilfælde har enkelte forvaltere små indskud hos SVB. Disse er dækket af indskudsgarantien. Formues porteføljer kan ikke desto mindre blive påvirket af de generelle markedsbevægelser, der udløses af disse begivenheder. Vi følger udviklingen nøje og vil give yderligere oplysninger, hvis situationen ændrer sig.

Michael Livijn Cheføkonom Sverige

Michael Livijn har over 20 års erfaring i den finansielle sektor. Han producerer Formue's House View, skriver markedskommentarer, ugentlige nyhedsbreve, deltager i Förmögenhetspodden og under Formue's webinarer. Michael er også ekstern talsmand for Formue.

Kontakt os