Har du husket de vigtige indberetninger til SKAT inden fristen den 1. juli?

Skrevet af Tine Stryn Lund

Fristen for indberetning af personlig selvangivelse nærmer sig, og det er vigtigt at være opmærksom på de deadlines, der kan påvirke din økonomi. Uanset om du er selvstændig erhvervsdrivende, har indkomst fra udlandet eller ejer mere end 50% af kapitalandelene i et selskab, skal du sikre, at dine indberetninger er i orden inden den 1. juli 2024. I det følgende gennemgår Formues Finance Manager, Tine Stryn Lund de vigtigste indberetningskrav og hvad du skal være opmærksom på for at undgå unødige gebyrer og tillæg.

Indberetning af oplysningsskema 

Fristen for indberetning af personlig selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende eller personer med udenlandsk indkomst er senest den 1. juli 2024. Husk, at alle skal have indberettet deres personlige selvangivelse inden 1. juli 2024. Dette gælder primært personer, som har egen virksomhed eller indkomst fra udlandet (løn, renter, værdipapirer eller bankindeståender i udlandet). Lønmodtagere, som oprindeligt har frist den 1. maj 2024, skal have indberettet ændringer til årsopgørelsen inden 1. juli 2024. Hvis du ikke indberetter din selvangivelse senest den 1. juli 2024, og du tidligere har modtaget et oplysningsskema (ikke årsopgørelse), vil du blive opkrævet 200 kr. pr. dag, der ikke er indberettet selvangivelse, dog maksimalt 5.000 kr. i kontrollovstillæg, som opkræves sammen med skatten. 

Frivillig indbetaling af skat 

Vær også opmærksom på, at frivillig skat skal være indbetalt inden den 1. juli 2024. Fra 1. januar til 30. juni betaler du en dag-til-dag rente på 5,5 %, men hvis du ikke indbetaler restskatten senest den 1. juli 2024, vil der blive tillagt et rentetillæg på 7,5 %. Det vil sige, hvis du har en restskat på 100.000 kr., vil du inden 1. juli 2024 skulle betale 102.750 kr., men hvis du ikke indbetaler inden 1. juli 2024, vil restskatten inkl. rentetillæg være 107.500 kr. Du sparer altså 4.750 kr. ved at indbetale senest den 1. juli 2024. 

Ejer du mere end 50 % af kapitalandelene i et selskab? 

Ejer du mere end 50 % af kapitalandelene i et selskab, betragtes du som hovedaktionær og skal sammen med din selvangivelse indberette et særligt skema, hvor du oplyser om transaktioner med dit/dine selskab(er). 

Fristen for aflevering af skemaet om transaktioner er den 1. juli 2024 – og Skattestyrelsen anser ikke din selvangivelse for afleveret, før du har indsendt skemaet. Skattestyrelsen opkræver kontrollovstillæg ved manglende aflevering af skema. Kontrollovstillægget er 200 kr. pr. dag, skemaet ikke er afleveret, dog kan der maksimalt opkræves 5.000 kr., svarende til 25 dage. 

Skemaet finder du her: 04.021 – Kontrollerede transaktioner skat.dk. 

Skemaet skal indsendes, uanset om der har været transaktioner eller ej. 

Eksempler på transaktioner er udbytte, løn, fri telefon og bil, mellemregning med selskaber og tilskrevne renter. Vær særlig opmærksom på, at hvis du har en mellemregning med dit selskab, og der ikke er tilskrevet renter, skal du alligevel oplyse, at du har fået renter, da intervallet går fra 0 kr. 

Hvis du har spørgsmål om indberetning af personlig selvangivelse eller andre regnskabs- eller skattemæssige emner, står vores Regnskabsservice klar til at hjælpe dig. Kontakt os her 

Kontakt os