Tips til hvordan du kan snakke med forældrene om arven

Skrevet af Helena von der Esch

At tale om arv kan være ubehageligt, men at undlade det kan resultere i senere konflikter. Hvordan snakker man med sine forældre om arven, så der ikke opstår ubehagelige overraskelser? Nedenfor præsenterer Helena von der Esch, Senior Family Advisor hos Formue, sine bedste tips.   

Tanken om at livet en dag er slut kan være svær, men for at undgå konflikter om fordeling af ejendele, er det vigtigt nøje at overveje, hvordan de ønskes fordelt. 

Selvom en ligelig fordeling mellem arvingerne kan virke indlysende ved første øjekast, er der både objektive og subjektive aspekter, man bør vurdere.  

Ligelig fordeling af ejendele der er knyttet mange følelser til, f.eks. ejerandele i familievirksomheden, sommerhuset og barndomshjemmet, opleves ikke nødvendigvis som fair af arvingerne. I nogle familier har én af arvingerne måske påtaget sig en omsorgsrolle overfor forældrene, og dermed fravalgt muligheden for at optjene løn og pension. Nogle børn har måske fået økonomisk støtte, mens andre ikke har.  

Formues Senior Family Advisor Helena von der Esch.

At bestemme hvordan der skal kompenseres for disse forskelle, og hvad som er retfærdigt, kan være et stort og vanskeligt spørgsmål. Arvestrid i familien kan opstå lettere end man tror, men kan heldigvis også forebygges.  

For at lægge grundstenen til en vellykket arvefordeling, er det afgørende at tale om det på forhånd. Dette vil skabe klarhed, forstærke familieharmonien og lette planlægningen. Meget tyder på, at når familiemedlemmerne involveres, bliver det lettere for dem at forstå de beslutninger, der bliver taget. Gennem at deltage i diskussioner, og lytte til forskellige argumenter, skabes en bedre forståelse for helheden og sammenhængen. 

Dette bør du tænke på for at undgå en opsplittende arvestrid: 

1. Sørg for at der findes en plan 

Uanset alder er det vigtigt at have en plan for fordelingen af den fremtidige arv. Hvis du har på fornemmelsen at dine forældre endnu ikke har lagt en plan, bør du klart udtrykke dine følelser og tanker om dette. Del dine egne fremtidsplaner for, hvordan du forestiller dig at dine egne børn/arvinger en dag skal modtage arven efter dig.

2. Vær proaktiv

Se ikke passivt til og vent på, at der sker noget. Tag selv initiativ, eventuelt sammen med de andre arvinger, og invitér hele familien til en samtale om arven. 

3.  Lav grundige forberedelser  

Foreslå dine forældre at gennemgå og notere alle de ejendele, som vil blive overført indenfor familien som arv, og hvad disse ejendele betyder for modtageren.   

4. Undgå unødvendig stress med professionel bistand 

Forslå en neutral person, med erfaring inden for området, til at lede samtalen om arv. Dette vil sikre at samtalerne og den efterfølgende proces bliver retfærdig og transparent. Sørg for at lave referater fra møderne, til at støtte hukommelsen.  Lad den uvildige person være tovholder på, at eventuelle ændringer og nye forudsætninger bliver kommunikeret ud til alle parter   

Læs også 4 gode grunde til at få oprettet et testamente

Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance til udarbejdelse af et testamente eller andre vigtige juridiske dokumenter, er du velkommen til at kontakte os her.

Helena von der Esch Senior Family Advisor

Helena von der Esch er Senior Family Advisor hos Formue og har over 10 års erfaring inden for virksomhedsledelse som marketingchef i forlagsbranchen og 15 års erfaring som rådgiver for ejere af familievirksomheder. Helena har en bred ekspertise inden for ejerskab, iværksætteri og familie og arbejder i generationsskifteprocessen med facilitering, mægling, uddannelse og ledelsesstrukturer.

Kontakt os