4 gode grunde til at få oprettet et testamente

Skrevet af Malou Trebbien

Hvis man ikke har oprettet et testamente, vil arven blive fordelt i henhold til arvelovens regler. Undersøgelser viser, at mange ikke er klar over, hvordan arven bliver fordelt i denne situation, eller at de har en forkert opfattelse af fordelingen. Derudover er det ikke givet, at arveloven vil give den ønskede fordeling.

Et testamente skaber tryghed og forudsigelighed, så du kan fokusere på det, som er vigtigt for dig. Med et testamente kan du i vidt omfang påvirke, hvordan arven efter dig fordeles. Et testamente er relevant, uanset hvilken familiestruktur du har: om du er gift, samboende, har børn og/eller bonusbørn osv. Der er desuden alt mulig grund til ikke at vente til sent i livet; et testamente er meget væsentligt for den unge familie.

I det følgende vil Malou Trebbien, Head of Tax & Legal beskrive fire konkrete grunde til, hvorfor man bør oprette et testamente.

1. Du ønsker en anden fordeling end den, der følger af arveloven:

Er du gift, arver din ægtefælle efter arveloven ¾ af formuen hvis I har formuefællesskab (delingsformue). Dine børn arver ¼, som den længstlevende ægtefælle altså skal udrede af dødsboet. Men er der likviditet til at udrede denne arv, uden at man må sælge ud af aktiverne? Særligt hvis man ejer en virksomhed, der udgør en større andel af formuen, kan man blive tvunget til at foretage uhensigtsmæssige dispositioner, med skattemæssige konsekvenser til følge. Med et testamente kan du bl.a. mindske arven til dine børn, og dermed sikre din ægtefælle. Du skal blot respektere dine børns tvangsarv. Du kan også bestemme, hvem der skal modtage bestemte aktiver, f.eks. en fast ejendom eller et selskab. Du kan vælge at indsætte et aktiv i en successionsrækkefølge, så du sikrer, at aktivet bliver indenfor familien i de næste generationer – for eksempel således at aktivet tilfalder dine børn på 1. pladsen, og herefter dine børnebørn på 2. pladsen osv. Efterlader du dig ikke ægtefælle, børn eller børnebørn mv., vil dine arvinger efter arveloven, være dine slægtsarvinger, og i første omgang dine forældre eller søskende. Denne fordeling kan ændres ved hjælp af et testamente, så man i stedet kan begunstige for eksempel en ven eller niece.

2. Ugifte samlevende har ikke automatisk arveret:

Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende automatisk arver hinanden, hvis de bor sammen eller har fælles børn. Dette er ikke tilfældet. Hvis du er ugift samlevende, og ikke har oprettet et testamente, arver din samlever ingenting efter dig. Det gør i stedet dine børn, eller hvis du ikke efterlader dig børn, dine slægtsarvinger. Dette er særligt uheldigt for unge børnefamilier, hvis de samlevende for eksempel ejer fast ejendom sammen – i så fald skal den efterlevende samlever købe børnene ud, for at kunne blive siddende i huset. Ugifte samlevende bør derfor sikre hinanden med et testamente. Der er mulighed for at oprette et særligt fordelagtigt samlevertestamente, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og/eller har fælles børn. Samleveren kan med dette testamente tildeles op til 7/8 af arven.

3. Arven kan gøres til særeje:

Med et testamente kan du gøre arven til særeje for dine arvinger. Det betyder, at arvingen ikke skal dele arven med sin nuværende, eller kommende ægtefælle, i tilfælde af separation eller skilsmisse. Bestemmelsen om særeje kan ikke ændres af arvingen, medmindre du ønsker det. Du kan f.eks. bestemme at arvingen kan ophæve særejet, når ægteskabet har haft en vis varighed.

4. Arven kan båndlægges:

Hvis modtageren af arven er fyldt 18 år, udbetales arven som hovedregel til den pågældende, til fri rådighed. Der kan ofte være gode grunde til at båndlægge arven, indtil modtageren er moden til at modtage den. Dette gælder særligt, hvis arven består af aktier/anparter i et selskab, eller et betragteligt pengebeløb. Du kan i den forbindelse vælge, at udbytte og afkast, udbetales helt eller delvist til arvingen, selvom kapitalen er båndlagt. Du kan også bestemme at arvingen skal kunne få en båndlagt kontantarv helt, eller delvist frigivet til et fornuftigt formål, f.eks. en uddannelsesrejse, køb af fast ejendom mv.

Disse er blot nogle af de vigtigste grunde til at oprette et testamente. Det er altid en god idé at søge professionel rådgivning for at sikre, at dit testamente afspejler dine ønsker og opfylder alle relevante juridiske krav. Hos Formue kan vores dygtige specialister hjælpe med at klarlægge og udarbejde en plan for dit testamente, eller andre vigtige dokumenter.

Læs også: 5 vigtige juridiske dokumenter

Vi investerer tid i at lære dig og din eller familiens situation at kende, hvilket giver os mulighed for at stille de relevante spørgsmål og forstå de individuelle nuancer, der er vigtige for dig. Vi vil gerne høre mere om din situation og tilbyde vores ekspertise, for at hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Malou Trebbien Head of Tax & Legal

Malou Trebbien er Head of Tax & Legal hos Formue. Hun har en baggrund som advokat og har mange års erfaring som rådgiver inden for familieret og arveplanlægning med bl.a. oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter samt behandling af dødsboer.

Kontakt os