5 vigtige juridiske dokumenter

Skrevet af Malou Trebbien

Der findes juridiske dokumenter og aftaler, som dækker alle aspekter af livet. For at sikre dig imod eventuelle fremtidige scenarier, bad vi Head of Tax & Legal, Malou Trebbien, om at definere fem vigtige typer af dokumenter og aftaler samt give hendes bedste tips til alle, der overvejer at udarbejde dem.

I følgende vil vi sammen med Malou Trebbien se på, hvilke aftaler og juridiske dokumenter, iværksættere og privatpersoner bør have på plads, hvorfor de er nødvendige, samt hvad man bør overveje. Vi vil blandt andet se på testamente, fuldmagt, ægtepagt, samejeoverenskomst og ejeraftale/aktionæroverenskomst.

1. Testamente:

Et testamente er vigtigt for at sikre, at arven fordeles så vidt muligt, efter dine egne ønsker og behov. Uden et testamente bestemmes fordelingen af arven efter arveloven, hvilket let kan føre til uønskede resultater. Et testamente er relevant uanset familiestruktur, og det er vigtigt at oprette det tidligt i livet. Med et testamente kan du bl.a. ændre fordelingen af arven og herunder sikre den længstlevende af jer. Du kan også bestemme fordelingen af bestemte aktiver, f.eks. en fast ejendom. Derudover kan arven også gøres til særeje for modtageren, eller båndlægges. Der findes mange muligheder med et testamente – kontakt os gerne hvis du ønsker at høre mere.

2. Fremtidsfuldmagt:

En fremtidsfuldmagt er en måde at planlægge for fremtiden, hvis du skulle blive ude af stand til at tage beslutninger på grund af f.eks. sygdom eller ulykke. Du kan vælge en eller flere personer til at handle på dine vegne, og du kan bestemme, om de skal kunne handle i både personlige og økonomiske anliggender.

Du kan også vælge at begrænse fuldmagten til kun at omfatte visse områder, såsom din virksomhed. Du kan give instrukser om, hvordan dine aktiver skal forvaltes, og du kan indsætte et tilsyn for at kontrollere fuldmægtiges handlinger. Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt og mister evnen til selv at råde, vil Familieretshuset udpege en værge for dig, som du ikke selv har indflydelse på. Med en fremtidsfuldmagt kan du i høj grad selv bestemme, hvordan din formue skal forvaltes.

3. Ægtepagt:

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller om at gøre visse aktiver til særeje, så de ikke skal deles ved separation, skilsmisse eller død. Det kan særligt være en god idé, hvis den ene ægtefælle har indbragt betydelige værdier i ægteskabet eller ejer en virksomhed. Der findes forskellige typer af særeje, og det er vigtigt at vælge den rigtige type for netop din situation. En ægtepagt kan også regulere pensioner ved skilsmisse. Vi anbefaler, at du taler med en af vores rådgivere, og får afklaret hvilken type, der passer til netop dig.

4. Samejeoverenskomst:

Når man ejer en ejendom sammen med andre, opstår der spørgsmål om f.eks. fordeling af løbende udgifter, brugsret og salg af ejendommen. Ugifte samlevende bør særligt regulere forhold ved en eventuel samlivsophævelse. Hvis den ene samejer har indskudt et større beløb i forbindelse med køb af ejendommen, er det vigtigt at der tages højde for dette.

En samejeoverenskomst kan regulere alle disse forhold. Uden en samejeoverenskomst kan uenigheder have store økonomiske konsekvenser og føre til opløsning af samejet.

5. Ejeraftale/aktionæroverenskomst:

En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af en virksomhed, der regulerer det indbyrdes forhold imellem ejerne. Aftalen regulerer typisk spørgsmål om virksomhedens drift, fordeling af overskud, bestemmelser om forkøbsret, et fremtidigt generationsskifte mv. Uden en ejeraftale opstår der lettere uenigheder mellem ejerne, der kan være vanskelige at løse. Vi anbefaler derfor altid, at der oprettes en ejeraftale, aktionæroverenskomst eller en anpartsoverenskomst, alt efter hvilken virksomhed der er tale om.

Det er vigtigt at huske, at hver situation er unik. Selvom det kan virke praktisk at bruge færdige skabeloner på kort sigt, kan det nemt medføre uoverensstemmelser, som kan have alvorlige konsekvenser på lang sigt. En specialist, der tager sig tid til at lære dig og din situation at kende, vil kunne stille de rette spørgsmål og forstå de nuancer, der gør sig gældende i din specifikke situation.

Hos Formue tilbyder vi denne service til vores kunder. Vi vil gerne høre mere om din situation og tilbyde vores ekspertise, for at hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Har du brug for hjælp til at udarbejde et eller flere af de dokumenter vi har nævnt, er du velkommen til at kontakte os her.

Vidste du at…

64 procent

ikke har udarbejdet vigtige dokumenter som testamente og fremtidsfuldmagt? Tag vores quiz for at få et overblik over, hvad der kan påvirke dine værdier.

Tag quizzen her

Malou Trebbien Head of Tax & Legal

Malou Trebbien er Head of Tax & Legal hos Formue. Hun har en baggrund som advokat og har mange års erfaring som rådgiver inden for familieret og arveplanlægning med bl.a. oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter samt behandling af dødsboer.

Kontakt os