Fire grunde til at vælge en uafhængig formueforvalter

Skrevet af Mia Gustavfson

“Uafhængig” bruges i mange forskellige sammenhænge, men hvad er uafhængig formueforvaltning egentlig? Her forklarer vi, hvad en uafhængig rådgiver og uafhængig kapitalforvaltning er og hvorfor du bør vælge uafhængig rådgivning ved håndteringen af din formue.

Hvad adskiller en uafhængig rådgiver fra en ikke-uafhængig?

For at øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder og give investorerne bedre information og beskyttelse, indførte EU i 2018 direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). MiFID II fastslår, at en virksomhed skal opfylde en række kriterier for at kunne kaldes uafhængig. En uafhængig formuerådgiver må ikke modtage og beholde kompensation fra tredjeparter, for salg af et bestemt produkt, også kendt som returkommission. En uafhængig rådgiver skal også vurdere en tilstrækkelig bred vifte af eksterne finansielle produkter, som ikke er knyttet til deres egen virksomhed og der skal være en gennemsigtig udvælgelsesproces. Selvom reguleringen har forbedret branchen, synes mange stadig, at det er svært at skelne mellem de forskellige aktører.

Det kan være kompliceret at afgøre, om nogen er uafhængige eller ej, hvis man ikke undersøger detaljerne nøje. For eksempel bruger mange udtrykkene “uafhængig” eller “uvildig”, selvom kunderne kun kan vælge mellem virksomhedens egne produkter.

-Har man behov for økonomisk rådgivning og vejledning, er det væsentligt for rådgiveren, at kende hele kundens grundlag, for at kunne give råd. Rådgiveren bør være nysgerrig på hele kundens finansielle liv. Først efter denne afklaring, kan der gives råd – råd som tjener kundens bedste og som ikke er påvirket af finansielle interesser fra selve rådgiveren eller virksomheden. Råd som rådgiveren ville give sine forældre, hvis de var i samme situation, siger Christian V. Hansen, Client Director hos Formue Danmark.

Client Director Christian V. Hansen og Managing Director Michael Stern Madsen varetager den daglige drift og leder kunderådgivningen på Formues kontor i Amaliegade, København.

– For mange velhavende familier kan det være svært at vurdere om deres rådgiver giver uafhængige råd. I Formue er vi helt uafhængige. Vores opgave er at skabe en god formueplan som familien kan navigere efter, så de kan bevare og udvikle deres værdier – uden nogen form for interessekonflikter, siger Michael Stern Madsen, Managing Director hos Formue Danmark.

Formue har Norges mest tilfredse kunder for 8. år i træk

Fire grunde til at vælge en uafhængig formueforvalter:

1.


Ingen interessekonflikter

Med uafhængig rådgivning er der intet incitament for at anbefale kunden investeringsprodukter, der giver rådgiveren økonomiske fordele fra tredjepart. Rådgiveren fokuserer udelukkende på, hvad der er i kundens bedste interesse. Det modsatte scenarie, med ikke-uafhængig rådgivning, betyder, at du risikerer at ende i en situation, hvor rådgivningen er påvirket af, at rådgiveren/virksomheden, som rådgiveren arbejder for, tjener på de produkter, der bliver anbefalet.

2.


Transparent gebyrmodel

Gebyrer beregnes ud fra den portefølje, der forvaltes, i henhold til en gennemsigtig gebyrmodel. Der er ingen skjulte gebyrer. Det betyder, at det er klart for dig som kunde, hvad du betaler for, og hvad du får.

3.


Frihed til at vælge de bedste investeringsløsninger

En uafhængig kapitalforvalter kan frit vælge blandt de bedste forvaltere i verden. Det betyder, at du som kunde får et bredt og globalt udvalg af forvaltere på tværs af alle investeringsklasser. En rådgiver, der ikke er uafhængig, vil have incitament til at anbefale produkter, der er knyttet til deres egen virksomhed og indtjening.

4.


En uafhængig rådgiver sætter kundens behov først

Når rådgiveren er uafhængig og tager et skridt væk fra produktdrevet rådgivning, kommer dine individuelle behov som kunde i centrum. Det bidrager til tryghed i forvaltningen og giver dig mulighed for at bruge tid på det, der er vigtigt for dig.

Financial Life Management

Formue er en uafhængig rådgivningsvirksomhed, der tilbyder rådgivning inden for kapitalforvaltning, samt inden for områder som skat, jura, generationsskifte, regnskab og pensionsplanlægning. Vi tager hensyn til kundens forskellige livsfaser, økonomiske situation og personlige behov og mål.

Vores rådgivning og tjenester gør det muligt for vores kunder at opnå mere end bare gode afkast. De behøver ikke bekymre sig om kortsigtede op- og nedture, men kan i stedet bruge deres tid på det, de bedst kan lide. Vores mål er at give kunden en mere behagelig investeringsrejse, hvor vi fungerer som en proaktiv rådgiver for hele kundens økonomiske liv. Vi kalder det Financial Life Management. Læs mere om Financial Life Management her.

Ønsker du at komme i kontakt med en rådgiver hos Formue? Klik her

Mia producerer og driver tekst og indhold, der offentliggøres på Formues blog Indsigt, samt anden ekstern kommunikation for Formue i Danmark.

Kontakt os