Månedens forvalter: BLS Capital

Skrevet af Mia Gustavfson

Hver måned præsenterer vi en forvalter, som Formues kunder er investeret hos. Denne måneds forvalter er den danske aktieforvalter BLS Capital.

Hvem er forvalteren?

BLS Capital er et dansk uafhængigt kapitalforvaltningsselskab, der blev etableret under finanskrisen i 2008. Siden starten har selskabet delt sin forvaltning op i to strategier: en dansk og en global aktiefond. Selskabet blev etableret af Peter Bundgaard og Anders Lund, som er hovedejere og ansvarlige forvaltere af strategierne.

Peter og Anders havde omfattende ledelseserfaring, før de etablerede BLS Capital. Peter har bl.a. ledet den danske aktieforvaltning hos Nordea og SEB, mens Anders har ledet og forvaltet danske og nordiske aktier hos BankInvest og Alfred Berg. I lang tid var de konkurrenter på det danske marked og mødtes ofte til virksomhedspræsentationer. Interessen for at starte noget sammen opstod i løbet af disse år. I dag har BLS Capital 24 ansatte og forvalter cirka 85 milliarder kroner.

Hvor længe har Formue investeret, og hvilke fonde er vi investeret i?

Formue har investeret i BLS Capitals danske fond gennem den nordiske portefølje “Nordic Equities”. Fonden har været en del af Nordic Equities siden starten i 2014 og er en af tre danske forvaltere i løsningen (Nordic Equities kombinerer regionale fonde fra de fire nordiske lande). Efter næsten ti år kan vi se tilbage på et godt samarbejde og solide resultater i BLS.

Hvad er de vigtigste karakteristika ved forvaltningsmiljøet, og hvorfor har Formue valgt at investere der?

Formue investerer ofte i uafhængige partnerskabsejede forvaltningsmiljøer, da de har mere ensartede incitamenter med vores kunder. Disse er ofte kendetegnet ved, at de er mere specialiserede inden for et område, og at partnerne investerer sammen med deres kunder i deres egne løsninger. Formue har en præference for aktive forvaltere, som tager positioner, der afviger markant fra deres benchmark-indeks. På dette område skiller BLS sig ud fra de fleste andre aktører i Norden. BLS har historisk set kun haft 10-15 aktier i sin danske portefølje, hvor mange af positionerne udgør op til ti procent af den samlede portefølje. Det kan de gøre, fordi de ikke er underlagt UCITS-reglerne, men er defineret som det, vi i Norge kalder specialiserede fonde.

BLS har som mål at skabe et positivt absolut afkast i stedet for at fokusere på at slå et benchmark-indeks. De investerer langsigtet i kvalitetsvirksomheder, som de mener har en stærk ledelse, høj forventet egenkapitalforrentning, solide balancer og forudsigelig indtjeningsevne. De foretager sjældent store ændringer i porteføljerne, men hvis et nyt selskab skal inkluderes, ser vi ofte, at aktien hurtigt udgør op til ti procent af porteføljen.

Hvordan er fonden positioneret for den kommende periode?

BLS positionerer ikke sin portefølje ud fra markedssynspunkter eller makrobetragtninger på kort eller mellemlangt sigt. Hvert selskab i porteføljen forventes at skabe resultater over tid, og når kun otte selskaber i perioder kan stå for omkring 80 procent af porteføljen, er det tydeligt, at de har en stærk overbevisning om, at disse selskaber vil levere bedre afkast end markedet som helhed. Flere af selskaberne i den nuværende portefølje var en del af porteføljen, da BLS blev inkluderet i Nordic Equities i 2014.

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Mia producerer og driver tekst og indhold, der offentliggøres på Formues blog Indsigt, samt anden ekstern kommunikation for Formue i Danmark.

Kontakt os