Private Equity – 650 mio. kr. afsat til Life Science-fond

Formue har siden 2018 investeret i Life Science-fonde. Det er Private Equity fonde, der finansierer udviklingen af nye lægemidler og behandlings- og diagnosticeringsmetoder. Investeringer i disse fonde giver vores kunder mulighed for at være med til at forbedre og ikke mindst redde liv.

Formue har givet tilsagn om 650 mio. kroner til fem Life Science-forvaltere med komplementære strategier. Det betyder, at disse forvaltere finansierer forskellige faser af hele udviklingsprocessen, fra prækliniske studier til kommercialisering af nye lægemidler. I løbet af de sidste 20 år har dynamikken i lægemiddelfinansieringen ændret sig. En vigtig gruppe af virksomheder, der er involveret i lægemiddeludvikling, er de såkaldte bioteknologiske virksomheder. I sundhedssektoren er det generelt mindre virksomheder, der udvikler og producerer lægemidler samt behandlings- og diagnosemetoder. Disse biotekvirksomheder er ofte finansieret af Life Science-fonde.

De sidste 20 år har biotek-industrien udkonkurreret de store medicinalvirksomheder på omkostningseffektiv innovation af vigtige lægemidler. I 2004 var kun ét ud af de ti største produkter, målt i globale salgsindtægter, udviklet af en biotek virksomhed. I 2019 var størstedelen udviklet af denne type virksomheder. De store medicinalvirksomheder køber nu i stigende grad innovation fra mindre biotekvirksomheder.

Forventer høj opkøbsaktivitet

En stor del af de store medicinalvirksomheders salgsindtægter kommer fra at eje patenter. Et patent giver eneret til at bruge en opfindelse, som f.eks. et lægemiddel, i en begrænset tidsrum. Dette er almindeligt i medicinalindustrien da der er høje omkostninger forbundet med udvikling af et nyt lægemiddel. Når et patent udløber, kan konkurrenterne sælge kopier af produktet, hvilket kan føre til et stort indtægtstab hos den leverandør, der havde ejerskabet til patentet. De store medicinalvirksomheder har nu betydelige opkøbsbudgetter til at købe innovation eksternt. Det betyder medicin under udvikling med patenter, typisk fra bioteknologiske virksomheder. Dette skyldes, at vi står over for en såkaldt patentklippe inden for medicinalindustrien, eftersom en stor andel af patenterne som ejes af de store medicinalvirksomheder er ved at udløbe. Der forventes derfor en stor opkøbsaktivitet i den bioteknologiske industri i de kommende år.

Hvordan udvikler man et nyt lægemiddel?

Det er en tidskrævende, kapitalkrævende og en risikabel proces at få et nyt lægemiddel fra laboratoriet og frem på apotekets hylder. Lægemidlet skal gennem omfattende tests og udviklingsprocessen er normalt opdelt i følgende faser:

Prækliniske studier: Før et lægemiddel, der er under udvikling, testes på mennesker skal der blandt andet udføres såkaldte toksikologiske undersøgelser, som påviser, om det er giftigt eller ej og om det kan udgøre en risiko. I denne fase testes lægemidlet på dyr.

Kliniske studier: Hvis det potentielle lægemiddel består de toksikologiske tests, er næste skridt at teste det på mennesker. Disse tests er opdelt i tre faser som undersøger risiko og effekt.

FASE I: Her testes sikkerhed og dosering testes på en mindre gruppe mennesker. Knap 65 procent af lægemidlerne i denne fase, kvalificerer sig til næste fase.

FASE II: Her stiger antallet af testpersoner og formålet er nu også at teste effekten og afdække mulige bivirkninger. Over 30 procent af lægemidlerne i denne fase, kvalificerer sig til næste fase.

FASE III: Det er her lægemidlet testes i en større skala og på mennesker – og igen handler det om at undersøge lægemidlets effekt, sikkerhed og bivirkninger. Eftersom lægemidlet nu har været igennem omfattende tests over flere år, er sandsynligheden for godkendelse hos det amerikanske Lægemiddelstyrelse (FDA), på 50 procent, når den er nået til dette stadie.

Godkendelse og kommercialisering

Det tager i gennemsnit 15 år at få et lægemiddel fra prækliniske studier til FDA-godkendelse. Sandsynligheden for, at et lægemiddel i sidste ende bliver godkendt af FDA, efter at have gennemgået de kliniske forsøg er cirka 10 procent.

Læs også artiklen Hvad er Private Equity?

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Kontakt os