Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Skrevet af Malou Trebbien

Der findes juridiske dokumenter og aftaler, som dækker over alle aspekter af livet. Vores Head of Tax and legal, Malou Trebbien gav før sommeren et overblik over de ”5 vigtige juridiske dokumenter”, der sikrer én i forhold til eventuelle fremtidige scenarier og hvad man bør overveje i udarbejdelsen af dokumenterne. I denne artikel kommer Malou nærmere ind på fremtidsfuldmagt, som er en måde at planlægge fremtiden på, hvis du skulle blive ude af stand til at tage beslutninger på grund af f.eks. sygdom eller ulykke.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som træder i kraft, hvis du på grund af sygdom, høj alder, ulykke eller lignende ikke selv er i stand til at disponere. I fuldmagten indsættes én eller flere personer (fuldmægtige), der kan disponere på dine vegne. Du kan vælge, om fuldmægtigen skal kunne disponere både i personlige og økonomiske anliggender, og du kan vælge at begrænse fuldmagten, så den kun omhandler enkelte områder, f.eks. din virksomhed.

Hvem kan indsættes som fuldmægtig?

Som fuldmægtig kan du f.eks. indsættes din ægtefælle eller dine børn, eller en forretningspartner. Det er muligt at indsætte flere fuldmægtige, der handler i forening eller hver for sig. Det er i den forbindelse muligt at bestemme, at én person varetager forvaltningen af f.eks. din virksomhed, mens en anden person har fuldmagt til de øvrige forhold. I fuldmagten kan du tillige angive retningslinjer for, hvordan du ønsker at den/de fuldmægtige skal forvalte dine aktiver. Du kan også vælge at indsætte et tilsyn, som kan føre kontrol med de fuldmægtige.

Fremtidsfuldmagten skal for at være gyldig tinglyses i Personbogen og vedkendes for en notar.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når/hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage de områder, som fuldmagten vedrører. Fremtidsfuldmagten sættes herefter i kraft af de personer, som er udpeget som fuldmægtige. Hvis du selv er i stand til at indgive anmodningen, kan du også selv sætte fuldmagten i kraft. Anmodning om ikrafttræden skal indsendes til Familieretshuset. I den forbindelse skal din tilstand dokumenteres, som hovedregel ved lægeerklæring. Dine nærmeste pårørende skal underrettes, inden anmodningen om ikrafttræden indsendes til Familieretshuset. Dine pårørende kan i den forbindelse gøre indsigelse imod at fuldmagten sættes i kraft. Familieretshuset skal herefter tage stilling til indsigelsen, inden fuldmagten evt. sættes i kraft.

Fremtidsfuldmagt som alternativ til værgemål

Hvis du mister evnen til selv at råde, og du ikke har oprettet en fuldmagt, vil Familieretshuset udpege en værge, der skal handle på dine vegne. En sådan udpeget værge skal indhente samtykke fra Familieretshuset til en række dispositioner, f.eks. køb og salg af fast ejendom og forvaltning af finansielle aktiver. Det kan tage lang tid, inden der er udpeget en værge. Særligt hvis du driver virksomhed, kan det være uhensigtsmæssigt at stå uden en beslutningstager. Vi anbefaler derfor at du opretter en fremtidsfuldmagt, da du med denne på forhånd kan bestemme, hvem der skal hjælpe dig, og sørge for, at der så vidt muligt bliver disponeret i overensstemmelse med dine ønsker.

Hos Formue tilbyder vi bl.a. udarbejdelse af juridiske dokumenter, herunder fremtidsfuldmagter til vores kunder. En specialist, der tager sig tid til at lære dig og din situation at kende, vil kunne stille de rette spørgsmål og forstå de nuancer, der gør sig gældende i din specifikke situation. Har du brug for hjælp til at få udarbejdet et eller flere juridiske dokumenter, er du velkommen til at kontakte os her.

Læs også: 4 gode grunde til at få oprettet et testamente

Er vi den rette partner for dig?

Ved at klikke dig igennem spørgsmålene nedenfor får du et bedre indblik i hvordan vi kan hjælpe dig. En af vores medarbejdere vil kontakte dig for en uforpligtende samtale når formularen er indsendt.


Spørgsmål 1 ud af 8

Spørgsmål 2 ud af 8.

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 3 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 4 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 5 ud af 8.

Spørgsmål 6 ud af 8. Flere valg er mulige

Spørgsmål 7 ud af 8.

Tak for dine svar! Med henblik på en uforpligtende samtale, vil en af vores medarbejdere kontakte dig inden længe.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores mails, kan du til enhver tid afmelde dig i bunden af en mail/SMS, eller ved at kontakte Formue kommunikasjon@formue.no. Du kan også afmelde via vores Privacy Policy. Læs mere om hvordan vi passer på dine personoplysninger i vores Privacy Policy her


Malou Trebbien Head of Tax & Legal

Malou Trebbien er Head of Tax & Legal hos Formue. Hun har en baggrund som advokat og har mange års erfaring som rådgiver inden for familieret og arveplanlægning med bl.a. oprettelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter samt behandling af dødsboer.

Kontakt os