Markedskommentar
Januar 2024
«Syv selskaber er mere værd end 11 verdensmetropoler»

Christian Lie, chefstrateg

Markedsudvikling

2024 har hidtil budt på en dæmpet optimistisk tone på finansmarkederne. Den generelle forventning synes at være, at inflationen vil fortsætte med at falde i USA og Europa, hvilket vil tvinge centralbankerne til at sænke renten. Derudover er der tegn på stabilisering i den europæiske og kinesiske økonomi samt fortsat solid forbrugsudvikling i USA. Markederne steg kraftigt fra midten af oktober sidste år, og en pause i stigningen er derfor normal.

Der har været perioder, hvor markedet har revurderet sine høje forventninger til antallet af rentesænkninger i USA, et følsomt emne, da investorerne regner med seks sænkninger og centralbanken har varslet tre à 0,25 procent. Dette førte til, at markedsrenterne steg i januar, men er siden faldet en smule tilbage i begyndelsen af februar. Sidstnævnte kan relateres til problemer for den amerikanske bank New York Community Bancorp, hvilket medførte svag aktieudvikling for flere andre banker. Markedsrenterne falder altså, fordi centralbanken måske vil være tilbøjelig til at stimulere i tilfælde af en ny bankkrise.

Aktiemarkederne er endnu en gang blevet trukket op af de amerikanske teknologigiganter og det amerikanske marked. Både de amerikanske og de globale indeks har nået historiske topnoteringer. S&P 500-indekset er steget tre procent siden årsskiftet, det europæiske marked en procent, mens kinesiske aktier har trukket emerging markets-indekset ned med 3,5 procent. Alt målt i lokal valuta. På sektorniveau har informationsteknologi været en klar vinder globalt med en stigning på ti procent siden årsskiftet. De syv største selskaber i USA er nu mere værd end det samlede bruttonationalprodukt i byerne New York, Los Angeles, Tokyo, London, Seoul, Paris, Chicago, San Francisco, Osaka, Dallas og Shanghai.

Den svageste sektor har, som sidste år, været vedvarende energi, som er faldet yderligere med 6,5 procent. Norske investorer har draget fordel af, at kronen er faldet tre procent mod dollaren og en procent mod euroen, hvilket har trukket kurserne for globale aktier op med næsten fire procent i hjemlig valuta siden nytår. Det er jo dejligt.

På rentesiden bidrog højere markedsrenter til at dæmpe værdiudviklingen på obligationsmarkedet i store dele af januar. Øget risikovillighed bidrog dog til, at risikopræmierne fortsatte med at falde. Ind i februar er tendensen vendt på rentesiden, hvilket har forbedret afkastet på obligationsmarkedet. Globale virksomhedsobligationer med høj og lav kreditkvalitet er henholdsvis nede med 0,2 procent og oppe med 0,2 procent ind til videre i år. Risikopræmierne i begge kategorier er på sit laveste niveau siden begyndelsen af 2022. Det afspejler forventningerne om en sund økonomisk udvikling og beskeden misligholdelse fra udstederne. At aktiemarkedet i USA og globalt når nye topnoteringer betyder ikke, at toppen er nået! Siden 1950 har der været næsten 1.200 topnoteringer, omkring seksten per år i gennemsnit.

Økonomisk situation:

Bank of America har udarbejdet et indeks, der sammenfatter en mængde økonomiske indikatorer. Det vil sige over firs. Hver måned ser de på, hvor mange, der peger i en neutral og positiv retning, i forhold til de indikatorer, som går i den forkerte retning. Andelen neutral/positiv er nået op på 62 procent, det højeste niveau i 22 måneder. Til sammenligning var den positive andel kun 43 procent i marts 2023.
Indkøbschefindekset (PMI) er månedlige spørgeundersøgelser blandt indkøbschefer. Måske ikke overraskende. Målingerne har historisk set vist sig at give en rimelig god indikation på retningen i økonomien i de kommende måneder. PMI'erne er stadig på lave niveauer i USA, Eurozonen og Kina, men tendensen har generelt været positiv på det seneste. Pointen er, at den økonomiske aktivitet i hvert fald ikke synes at blive værre. Det er særdeles godt og dæmper risikoen for recession.
I en global kontekst er der tegn på, at kinesiske og europæiske forbrugere opsparer mere af deres indkomst end tidligere. Dette ses typisk i perioder med økonomisk og/eller politisk/geopolitisk usikkerhed. I USA derimod, ser det ud til, at forbrugerne fortsætter med at bruge flere penge, end de har. Husholdningernes opsparingsandel er på beskedne fire procent. Gennem 70'erne og 80'erne lå den omkring ti procent. I Kina er husholdningernes opsparingsandel over tredive procent. En direkte modsætning i forhold til forbrugsvilje.
At den amerikanske økonomi fører an, er måske ikke overraskende. Arbejdsmarkedet er stærkt, halvfems procent af boliglånene har fast rente, og faldende inflation bidrager til positiv reallønsvækst. I erhvervslivet udnyttede mange virksomheder nulrentepolitikken til at binde finansieringen med lang løbetid. Det er årsagen til, at den gennemsnitlige lånerente for virksomhederne i S&P 500-indekset stadig er tæt på det laveste niveau i fyrre år. Det er til trods for rentestigningen de seneste år. Derudover har USA nu det største budgetunderskud siden Anden Verdenskrig. Og en ekspansiv finanspolitik støtter økonomien. Skulle centralbanken derudover sænke renten fremover, kan Biden sandsynligvis ikke bebrejde manglen på monetær- eller finanspolitisk medvind, hvis han taber valget. Vi må håbe, at medvinden hjælper.
Eurozonen ser svagere ud, men ingen eskalerende krise. Renten er høj, flere husholdninger har variabel rente på boliglånene, og bankerne er generelt restriktive i deres udlånspolitik. Derudover er eksporten til Kina dæmpet, bilindustrien udfordres af overgangen til elektriske biler og ikke mindst konkurrencen fra Kina. BNP-væksten i fjerde kvartal var omkring nul, med Tyskland på den svage side og Spanien på den stærke.
Det er ikke svært at finde udfordringer for den kinesiske økonomi. En belastet ejendomssektor, konkurs for den største ejendomsaktør Evergrande, faldende boligpriser, svag valuta, deflation, negativ befolkningstilvækst og svag eksportvækst. Analytikere og journalister i Kina, der skriver negativt om den økonomiske situation, bliver censureret. Lyspunkterne er de tre sektorer, der fremstiller elektriske biler, solcellepaneler og batterier/batteriteknologi. Myndighederne har lanceret en række stimulanser for at stabilisere, men ikke nok til at skabe vækst i økonomien. Kinesiske aktier er nede med ni procent i år i lokal valuta.

Hovedpunkter Januar 2024

Kommentaren fortsætter herunder

2,57% Global aktieindeks (DKK)
-0,56% Nordisk aktieindeks (DKK)
-0,29 % Global obligationsindeks

Udsigter for finansmarkederne:

Jeg fornemmer en vis optimisme. Den økonomiske situation ser ikke ud til at blive værre, snarere marginalt bedre globalt. Inflationen i USA og Europa er faldet så meget, at centralbankerne efterhånden ikke behøver at holde renten så høj, forudsat at prisstigningstakten fortsætter med at falde. Virksomhedernes indtjeningsvækst var omkring nul i 2023, hvilket giver en lav tærskel for at levere positiv resultatvækst i 2024. De velkendte seks succeskriterier for fremgang kan bruges til at belyse muligheder og trusler. Det handler om: Faldende amerikanske renter, stigende økonomisk vækst, stigende indtjeningsforventninger, lav værdiansættelse af aktier og høje risikopræmier for virksomhedsobligationer.

  • Markedsrenterne i USA er faldet fra toppen i oktober, men er stadig langt højere end efter pandemien. Uanset det faktum, tager rentefaldet lidt af den negative kant af økonomien. Den store risiko, som jeg ser det, er, at investorerne forventer for mange rentesænkninger, end centralbanken faktisk vil levere. Det giver mulighed for skuffelser på markederne.
  • Det økonomiske baggrundstæppe er, som nævnt, bedst i USA og svagere i Europa og Kina. Tendensen er dog i den rigtige retning. En mulig risiko er, at renterne af den grund forbliver høje, og dermed øges risikoen for, at både husholdninger og virksomheder på sigt bliver nødt til at refinansiere lån til langt højere priser end før. Arbejdsmarkederne er stadig stærke i USA og Europa.
  • Analytikerne nedjusterer flere indtjeningsestimater end de opjusterer. Historisk set har det som regel været sådan, at estimaterne bliver yderligere nedjusteret gennem kalenderåret. Alligevel er der, som nævnt, håb om, at indtjeningsvæksten bliver høj, men måske ikke helt så høj som forventningen er i dag.
  • Værdiansættelsen af aktier, især de amerikanske, som dominerer det globale aktiemarked, er høj. Isoleret set taler dette for et lavere afkast end normalt, de næste ti år. På kort sigt behøver det ikke at betyde noget som helst. Globale aktier er prissat til omkring seksten gange forventet indtjening, hvilket også er lidt højere end normalt. Da prissætningen ikke er lav, afhænger yderligere fremgang på aktiemarkederne mere af, at virksomhedernes indtjening bliver god.
  • Risikopræmierne for virksomhedsobligationer er, som nævnt, meget lave. De kan stadig blive lavere, men der er mere plads til, at de kan stige, hvis økonomien skuffer, hvis renterne ikke falder som forventet og/eller hvis der sker noget uventet, der ryster investorernes risikovilje.
  • Stemningen blandt investorerne er generelt optimistisk. Et indeks kaldet “Fear & Greed”, som måler temperaturen i forskellige dele af finansmarkederne, er tæt på sit næsthøjeste niveau nogensinde, med undtagelse af de vilde måneder i 2021. Selvom andre stemningsmålinger ikke er så ekstreme, tyder det alligevel på, at følsomheden over for skuffelser er høj.

Aksjemarkedet i figurer

Rentemarkedet i figurer

Bevare & udvikle / Marked & Investering

Månedens forvalter: BLS Capital

Hver måned præsenterer vi en forvalter, som Formues kunder er investeret hos. Denne måneds forvalter er den danske aktieforvalter BLS Capital.

Læs mere